MI-kurser 2017

Stäng

Kontakt

Avdelning för hälsofrämjande

Landstinget Dalarna/Central förvaltning Box 712, 791 29 Falun folkhalsan.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Motiverande samtal (MI - Motivational Interviewing) är en evidensbaserad metod för att hjälpa en annan människa att hitta sin egen drivkraft att skapa sig ett hälsosamt liv. Det är också ett förhållningssätt baserat på respekt för individens rätt och kapacitet att fatta sina egna beslut i sin egen takt.

Våra introduktionskurser i MI omfattar 2 heldagars inledning och 4-6 veckor senare en uppföljningsdag. Till den senare dagen kommer också egenarbete i form av ljudinspelning och genomgång av patientsamtal att ges för att öka inlärningsmöjligheterna.

Kursens mål är att informera om, väcka intresse och engagemang för samt stimulera deltagaren till att känna sig trygg att börja tillämpa det motiverande samtalet i kontakten med patienten.

För att upprätthålla kunskaperna är det viktigt att man på arbetsplatsen ger varandra stöd och uppmuntran efteråt genom exempelvis metoder som "kompishandledning", vilken också kommer att lyftas fram under kursen. Av detta skäl är det bra om man kommer åtminstone två personer från samma arbetsplats till kurserna (även om detta inte är ett absolut krav).

Uppföljande handledning/träning i form av diskussioner, övningar samt kodning och genomgång av inspelade patientsamtal är också en väg att uppnå goda och långsiktiga MI-färdigheter.

Viktigt är att verksamhetschefer ger kursdeltagare tid för dessa uppföljande aktiviteter som en del av den långsiktiga MI-fortbildningen. Vi ser gärna att verksamhetschefer själva deltar i kurserna för ökad förståelse av innebörden och användbarheten av MI i olika sammanhang.

Höstterminen 2017 anordnas följande kurser

1. Öppen introkurs för olika professioner
21-22 september med uppföljning 20 oktober, Borlänge.
Kursledare: Kerstin Åberg, Karin Syrjä, Maria Nordqvist.

2. Introkurs för olika professioner
25-26 september med uppföljning 23 oktober, Avesta.
Kursledare: Maria Hjorth, Jenny Törnqvist.

3. Öppen introkurs för olika professioner
25-26 oktober med uppföljning 6 december, Mora.
Kursledare: Carina Frelin, Katarina Andersson, Maria Persson.

4. Introkurs för olika professioner
8-9 november med uppföljning 6 december, Avesta.
Kursledare: Kerstin Åberg, Ylva Blomfjord.

För intresseanmälan och eventuella frågor rörande någon av ovanstående kurser vänligen kontakta MI-samordnare Mats Hogmark på mejl mats.hogmark@ltdalarna.se