MI-kurser 2016

Stäng

Kontakt

Avdelning för hälsofrämjande

Landstinget Dalarna/Central förvaltning Box 712, 791 29 Falun folkhalsan.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Motiverande samtal (MI - Motivational Interviewing) är en evidensbaserad metod för att hjälpa en annan människa att hitta sin egen drivkraft att skapa sig ett hälsosamt liv. Det är också ett förhållningssätt baserat på respekt för individens rätt och kapacitet att fatta sina egna beslut i sin egen takt.

Våra introduktionskurser i MI omfattar 2 heldagars inledning och 4-6 veckor senare en uppföljningsdag. Till den senare dagen kommer också egenarbete i form av ljudinspelning och genomgång av patientsamtal att ges för att öka inlärningsmöjligheterna.

Kursens mål är att informera om, väcka intresse och engagemang för samt stimulera deltagaren till att känna sig trygg att börja tillämpa det motiverande samtalet i kontakten med patienten.

För att upprätthålla kunskaperna är det viktigt att man på arbetsplatsen ger varandra stöd och uppmuntran efteråt genom exempelvis metoder som "kompishandledning", vilken också kommer att lyftas fram under kursen. Av detta skäl är det bra om man kommer åtminstone två personer från samma arbetsplats till kurserna (även om detta inte är ett absolut krav).

Uppföljande handledning/träning i form av diskussioner, övningar samt kodning och genomgång av inspelade patientsamtal är också en väg att uppnå goda och långsiktiga MI-färdigheter.

Viktigt är att verksamhetschefer ger kursdeltagare tid för dessa uppföljande aktiviteter som en del av den långsiktiga MI-fortbildningen. Vi ser gärna att verksamhetschefer själva deltar i kurserna för ökad förståelse av innebörden och användbarheten av MI i olika sammanhang.

Höstterminen 2016 anordnas följande kurser

1. Introkurs MI med inriktning riskbruk/beroende.
​I ett samarbete med Primärvården och Psykiatrin görs en särskild satsning på utbildning i riskbruk, missbruk och beroende med samtal och stöd till samt behandling av dessa patienter.
28-29 september med uppföljning 26 oktober, Mora. Kursledare: Carina Frelin, Katarina Andersson och Maria Persson.

2. Introkurs MI med inriktning riskbruk/beroende.​
13-14 oktober med uppföljning 18 november, Borlänge. Kursledare: Carina Frelin och Maria Nordqvist.

3. Öppen introkurs för olika professioner.
19-20 oktober med uppföljningsdag 21 november, Falun. Kursledare: Maria Hjorth, Ulla Cederholm, Lotta Lindström.

4. Öppen introkurs för olika professioner.
8-9 november med uppföljningsdag 7 december, Falun. Kursledare: Kerstin Åberg, Karin Syrjä, Katarina Hult.

Fördjupningskurs

Minst en gång per år anordnas en fördjupningskurs om 1 + 1 heldagar. Mellan de två kursdagarna kommer egenarbete i form av inspelning av patientsamtal, utskrift och basal kodning av samtalet att ske. Detta arbete beräknas motsvara c:a ½ dag.

Kursen är en möjlighet för dig som tidigare har gått en grundkurs att fräscha upp dina MI-kunskaper och fördjupa dessa för praktisk tillämpning i det vardagliga arbetet med patienter och medarbetare.

2016 års fördjupningskurs kommer att gå av stapeln 15 september med uppföljningsträff 18 oktober i Falun-Borlängetrakten. Kursledare Mats Hogmark.

Motiverande samtalsmetodik, 7,5 poäng på Högskolan Dalarna

I ett samarbete mellan Landstinget Dalarna och Högskolan Dalarna genomförs hösten 2016 en längre utbildning i MI på Högskolan i Falun om totalt 7,5 högskolepoäng. 10 platser på denna uppdragsutbildning är särskilt vikta åt personal från Landstingets verksamheter. Dessa platser är nu (juni 2016) tillsatta.
Kursledare från Landstinget Dalarnas sida är Carina Frelin och Kerstin Åberg.​ 

För intresseanmälan och eventuella frågor rörande någon av ovanstående kurser vänligen kontakta MI-samordnare Mats Hogmark på mejl mats.hogmark@ltdalarna.se