MI-kurser 2018

Stäng

Kontakt

Avdelning för hälsofrämjande

Landstinget Dalarna/Central förvaltning Box 712, 791 29 Falun folkhalsan.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Motiverande samtal (MI - Motivational Interviewing) är en evidensbaserad metod för att hjälpa en annan människa att hitta sin egen drivkraft att skapa sig ett hälsosamt liv. Det är också ett förhållningssätt baserat på respekt för individens rätt och kapacitet att fatta sina egna beslut i sin egen takt.

Våra introduktionskurser i MI omfattar 2 heldagars inledning och 4-6 veckor senare en uppföljningsdag. Till den senare dagen kommer också egenarbete i form av ljudinspelning och genomgång av patientsamtal att ges för att öka inlärningsmöjligheterna.

Kursens mål är att informera om, väcka intresse och engagemang för samt stimulera deltagaren till att känna sig trygg att börja tillämpa det motiverande samtalet i kontakten med patienten.

För att upprätthålla kunskaperna är det viktigt att man på arbetsplatsen ger varandra stöd och uppmuntran efteråt genom exempelvis metoder som "kompishandledning", vilken också kommer att lyftas fram under kursen. Av detta skäl är det bra om man kommer åtminstone två personer från samma arbetsplats till kurserna (även om detta inte är ett absolut krav).

Uppföljande handledning/träning i form av diskussioner, övningar samt kodning och genomgång av inspelade patientsamtal är också en väg att uppnå goda och långsiktiga MI-färdigheter.

Viktigt är att verksamhetschefer ger kursdeltagare tid för dessa uppföljande aktiviteter som en del av den långsiktiga MI-fortbildningen. Vi ser gärna att verksamhetschefer själva deltar i kurserna för ökad förståelse av innebörden och användbarheten av MI i olika sammanhang.

Vårterminen 2018 anordnas följande kurser

 • Introduktionskurs (öppen anmälan för olika verksamheter)
  13-14 februari med uppföljning 21 mars, Falun.
  Kursledare: Maria Persson och Katarina Andersson
 • Introduktionskurs (öppen anmälan för olika verksamheter samt med platser vikta för MHV- och BHV-personal)
  6-7 mars med uppföljning 11 april, Borlänge.
  Kursledare: Kerstin Åberg, Jenny Törnqvist och Caroline Forsberg
 • Fördjupningskurs (grundkrav tidigare introkurs samt praktisk MI-erfarenhet).
  20 februari med uppföljning 20 mars, Falun/Borlänge.
  Kursledare: Mats Hogmark och Maria Hjorth

För intresseanmälan och eventuella frågor rörande någon av ovanstående kurser vänligen kontakta Caroline Holmén caroline.holmen@ltdalarna.se.