MI-utbildare och handledare

Stäng

Kontakt

Avdelning för hälsofrämjande

Landstinget Dalarna/Central förvaltning Box 712, 791 29 Falun folkhalsan.dalarna@ltdalarna.se

Mats Hogmark

Samordnare - Motiverande samtal

Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna har arbetat med motiverande samtal i över tio år i syfte att utveckla samtalsmetoder för att stödja patienter i förändring av levnadsvanor.

Landstinget Dalarna har arbetat med motiverande samtal i över tio år i syfte att utveckla samtalsmetoder för att stödja patienter i förändring av levnadsvanor. I enlighet med Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder och mot bakgrund av den nya patientlagen (2015) med dess ökade tonvikt på information till patienten framstår samtalsmetoden som en allt mer central och viktig komponent i hälso- och sjukvårdens arbete. Där kommer det motiverande samtalets förhållningssätt, verktyg och strategier väl till pass som metod.

Våra MI-utbildare och handledare har sin huvudsakliga arbetsplats i någon vårdverksamhet och fungerar som internkonsulter när behov av kurser och handledning finns

Rapport MI-utbildningar 2016

Rapport MI-utbildningar 2015

Rapport MI-utbildningar 2014

Rapport MI-utbildningar 2013

MI-handledare i Landstinget Dalarna 

(Personer i bild, från vänster till höger)

 • Carina Frelin, distriktssköterska (Missbrukssamordnare), Borlänge
 • Mats Hogmark, distriktsläkare, Svärdsjö vårdcentral
 • Maria Nordqvist, sjukgymnast, Ludvika vårdcentral
 • Lena Mattsson, sjuksköterska, Central förvaltning Medicinsk enhet, Falun
 • Karin Syrjä, arbetsterapeut, PrimärvårdsRehab, Falun​
 • Kerstin Åberg, distriktsläkare, Multimodala smärtrehabiliteringsteamet, Falun
 • Ylva Blomfjord-Carlsson, distriktssköterska​, Falu vårdcentral
 • Maria Persson, sjuksköterska, Särna vårdcentral
 • Maria Hjorth, sjuksköterska, Mag-tarmmottagningen, Falun
 • Katarina Andersson, distriktssköterska, Älvdalens vårdcentral
 • Jenny Törnqvist, AT-läkare Falun (ej på bilden)
 • Emma Hovlind, sjuksköterska, Rättspsykiatrin Säter (ej på bilden)