Inbjudan: Skapa de bästa förutsättningarna för tobaksförebyggande arbete och en rök- och tobaksfri skolgård

Publicerad 26 oktober 2017

Stäng

Kontakt

Avdelning för hälsofrämjande

Landstinget Dalarna/Central förvaltning Box 712, 791 29 Falun folkhalsan.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Till politiker, rektorer/skolledare, pedagoger, fritidsledare, skolsköterska/elevhälsan, idrottsföreningar, ANDT-samordnare, folkhälsoplanerare, tillsynshandläggare och alla andra som på något sätt når ut till ungdomar. Du har både en möjlighet och ett ansvar att ge skolorna i din kommun rätt förutsättningar för att minska tobaksbruket hos barn och unga. Därför bjuder Länsstyrelsen i Dalarnas län och Landstinget Dalarna in dig till en kunskapshöjande dag i Falun.

Tobaksbruk är en av de enskilt största påverkbara riskfaktorerna för sjukdom och för tidig död. Regeringen vill se ett fortsatt minskat tobaksbruk och ställer sig därför bakom målet om ett rökfritt Sverige till år 2025. Det är ett viktigt mål som kräver att hela länet kraftsamlar om vi i Dalarna ska lyckas. Barn och unga är en viktig målgrupp då de allra flesta börjar röka i tonåren. Vi vet också att rökning är vanligast hos de socioekonomiskt mest utsatta. Samtidigt är sjukvårdskostnaderna som finns kopplade till tobaksbruket enorma. Därför är det här en viktig framtidsfråga som påverkar oss alla.

Under dagen kommer vi att lära oss mer om bland annat:

  • Tobaken som risk
  • Vattenpipa, e-cigaretter och snus
  • Tobaksindustrin och tobaksstrategierna
  • Nikotin och nikotinets samverkan med andra droger
  • Faktorer som kan leda till ett framtida tobaksbruk
  • Framgångsrika åtgärder för tobaksprevention hos barn och unga
  • Betydelsen av vuxna och omgivningen i det tobaksförebyggande arbetet
  • Tillsyn av skolgårdar och nyheter i tobakslagen som märkning med mera.

När: 21 november 2017
Tid: 8.30-16.00
Plats: Scandic Lugnet, Falun
Anmälan: Via länk senast 1 november.

Aktiviteten är gratis och har ett begränsat antal deltagare. Vid no show debiteras 600 kr om inte platsen överlåtits till någon annan.

Kontaktpersoner

Evelina Hilmersson
Landstinget Dalarna
Tel: 072-247 93 78
E-post: evelina.hilmersson@ltdalarna.se

Elsie-Marie Björk
Länsstyrelsen i Dalarnas län
Tel: 076-848 15 72
E-post: elsie-marie.bjork@lansstyrelsen.se