Folkhälsouppföljning

Stäng

Kontakt

Avdelning för hälsofrämjande

Landstinget Dalarna/Central förvaltning Box 712, 791 29 Falun folkhalsan.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Undersökningar för att ta reda på hur befolkningen i Dalarna lever och mår. Utgivningsår: 2000 - 2009

Landstinget Dalarna genomför med jämna mellanrum befolkningsundersökningar för att ta reda på hur länets befolkning lever och mår.

Här kan du ta del av Landstinget Dalarnas folkhälsouppföljning