Främja hälsa – en nyckel till hållbar utveckling

Stäng

Kontakt

Avdelning för hälsofrämjande

Landstinget Dalarna/Central förvaltning Box 712, 791 29 Falun folkhalsan.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Rapporten undersöker sambanden mellan hälsofrämjande och hållbar utveckling. Utgivningsår: 2010

Information

I rapporten undersöks sambanden mellan hälsofrämjande och hållbar utveckling. Att främja hälsa ger hållbarhetseffekter på omgivningen och visar sig vara en av de viktigaste vägarna till det hållbara samhället. Rapportens andra del presenterar modellen Sju landmärken för hälsa och hållbar utveckling. Ländmärksmodellen ger en gemensam grund för planering och beslutsfattande i frågor som rör det hållbara samhället, såväl i offentlig förvaltning som i privat näringsliv och civilsamhälle. Rapporten finns i två varianter, en fullständig rapport och en introduktion.

Författare: Johan Hallberg

Utgivningsår: 2010

Beställningsbar: Ja, kontakta Britt-Marie Sandberg, e-post: britt-marie.sandberg@ltdalarna.se

Nedladdningsbar: Ja

Främja hälsa – en nyckel till hållbar utveckling

Introduktion till Främja hälsa - en nyckel till hållbar utveckling