Hälsa över gröna gränser 2009-2011

Stäng

Kontakt

Avdelning för hälsofrämjande

Landstinget Dalarna/Central förvaltning Box 712, 791 29 Falun folkhalsan.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Naturen som hälsoresurs för regional utveckling. Utgivningsår: 2011

Information

Naturen som hälsoresurs för regional utveckling har förespråkats av folkhälso- och näringslivsprojektet Hälsa över gröna gränser. Inriktningen har varit att stimulera till utvecklingen av området gröna välfärdstjänster och öka kunskapen om naturens hälsobringande effekter. Projektet drevs av Skogsstyrelsen, Mora kommun och Landstinget Dalarna mellan 1 jan 2009 - 30 juni 2011. Här kan du ta del av projektets slutrapport.

Författare: Johan Hallberg & Susanne Pihiven

Beställningsbar: Nej

Nedladdningsbar: Ja

Slutrapport - Hälsa över gröna gränser

Bilaga 1- Aktivitetsplan

Bilaga 2 - Konferensutvärdering

Bilaga 3 - Cirkelutvärdering