MI-sticka (Motiverande samtal)

Stäng

Kontakt

Avdelning för hälsofrämjande

Landstinget Dalarna/Central förvaltning Box 712, 791 29 Falun folkhalsan.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Motivera patienter till goda levnadsvanor - inspireras av MI-stickan. Utgivningsår: 2009

Information

MI-stickan är ett hjälpmedel till personal inom Landstinget Dalarna som har gått utbildning i motiverande samtal för att motivera patienter till goda levandsvanor.

Författare: Avdelning för hälsofrämjande

Beställningsbar: Ja, för personal inom Landstinget Dalarna som har gått utbildning i motiverande samtal. Kontakta Britt-Marie Sandberg, e-post: britt-marie.sandberg@ltdalarna.se

Nedladdningsbar: Nej