Min bok om hälsa

Stäng

Kontakt

Avdelning för hälsofrämjande

Landstinget Dalarna/Central förvaltning Box 712, 791 29 Falun folkhalsan.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

En bok med fakta och möjligheter för egen hälsodokumentation. Finns för både kvinnor och män. Utgivningsår: 2006

Information

Varje människa är den största experten på sin egen kropp och hälsa. Med detta som utgångspunkt har "Min bok om hälsa" tagits fram i Dalarna.

Distriktsläkare Lars Jerdén i Borlänge väckte ursprungsidén 1997. Tanken är att man med penna i handen skall läsa boken och fylla i funderingar vad hälsa innebär och hur hälsan kan förbättras eller bibehållas. 

Boken innehåller förteckningar över vaccinationer, läkemedel, allergier och blodtryck. Under rubriken fakta finns det uppgifter från forskning om hälsa t ex stress, rörelse, mat, vikt, alkohol, tobak och diabetes.

Det finns en bok som vänder sig till kvinnor och en bok som vänder sig till män. Boken är på drygt 30 sidor.

Författare: Lars  Jerdén, Elisabeth Olzon och Jöran Aldén

Beställningsbar:
Nej

Nedladdningsbar:
Ja.

Min bok om hälsa - kvinnor

Min bok om hälsa - män

Skrivet om Min bok om hälsa