VIP - Väldigt Intressant Person

Stäng

Kontakt

Avdelning för hälsofrämjande

Landstinget Dalarna/Central förvaltning Box 712, 791 29 Falun folkhalsan.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Material för att stärka högstadieelevers självkänsla. Utgivningsår: 2006 (Nytryck 2010)

Information

VIP är ett hälsomaterial för att stärka högstadieelevers självkänsla. Materialet är ett redskap för skolan som syftar till att stödja ungdomar under tonårstiden och ge dem verktyg inför framtiden. VIP bygger på personlig reflexion och hälsodokumentation.  Materialet har stöd i forskning och ger en bas i personlig utveckling. VIP är framtaget i samarbete med lärare och elever på grundskolan i Falun och Centrum för klinisk forskning i Dalarna. Materialet består av en pärm med sju häften inklusive en lärarhandledning. Häftena tar upp ämnen som självkänsla, mobbing, relationer, tobak, alkohol, jämlikhet, stress etc. Materialet används i skolan av lärare och skolhälsovården.

Författare: Lars Jerdén Pia Bildtström

Beställningsbar: Ja 

Nedladdningsbar:
Nej

Upplysningar:
Junia Joffer, E-post: junia.joffer@ltdalarna.se