Beställa VIP-böcker

Stäng

Kontakt

Avdelning för hälsofrämjande

Landstinget Dalarna/Central förvaltning Box 712, 791 29 Falun folkhalsan.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

VIP-materialet består av åtta böcker plus en lärarhandledning. Till höger hittar du utdrag från varje häfte.

Beställning av materialet sker hos Västerbottens läns landsting via länk nedan.
Beställning av VIP-böcker