Väntrumsutställning – Natur och hälsa

Stäng

Kontakt

Avdelning för hälsofrämjande

Landstinget Dalarna/Central förvaltning Box 712, 791 29 Falun folkhalsan.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Påverka patienters sinnestillstånd positivt - en utställning om natur och hälsa. Utgivningsår: 2010

Fotografier med människor ute i naturen.

Information

Väntrumsutställningen vill bland annat påverka patienters sinnestillstånd positivt. Utställningen finns för utlåning till verksamheter inom Landstinget Dalarna. Utställningen består av tre stycken roll-up med stativ samt tillhörande vykort i A5 format. Vykorten används som hälsokommunikation mellan personal och patient. Till utställningen finns också ett följebrev till professionen.

Författare:
Projektet Hälsa över gröna gränser 2009-2011

Beställningsbar:
Ja, för utlåning till verksamheter inom Landstinget Dalarna.
Kontakt: Britt-Marie Sandberg, e-post: britt-marie.sandberg@ltdalarna.se

Nedladdningsbar:
Nej

Följebrev till professionen:

Följebrev väntrumsutställning