Information vid kris eller katastrof

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Vid större olyckor eller kriser i länet, lägger Landstinget Dalarna ut viktig information till allmänheten. Detta sker som ett komplement till annan information som går ut till allmänheten via Dalarnas kriswebb, Sveriges Radio och Text-TV.

Informationen som presenteras beskriver vad som har hänt, vilken eller vilka delar av länet som berörs, vilka åtgärder myndigheterna vidtar samt råd och anvisningar.