Länkar till institutioner med arkiv från Dalarna

Stäng

Kontakt

Landstingsarkivet

Ludvika lasarett 771 81 LUDVIKA 0240-49 54 20 landstingsarkivet@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Riksarkivet
Förvarar övergripnande statliga myndigheters arkiv.
Tel: 010-476 70 00

Krigsarkivet
Förvarar arkiv om den svenska krigsmakten.
Tel: 010-476 75 90

Landsarkivet i Uppsala
Förvarar arkiv efter regionala och lokala statliga myndigheter i Uppsala-, Södermanlands-, Västmanlands- och Dalarnas län.
Tel: 010-476 84 00

Landsarkivet i Härnösand
Landsarkivet i Härnösand förvarar Inskrivningsmyndighetens handlingar (fastighetsärenden) för hela Sverige.
Tel: 010-476 80 00

Dalarnas Folkrörelsearkiv
Folkrörelsearkivet förvarar arkiven efter föreningslivet i Dalarna.
Tel: 023-868 00

Arkivcentrum Dalarna
Förvarar arkiv efter Dalarnas näringsliv bestående av företags, organisations- och privatpersoners arkivhandlingar. Kärnan i arkivbeståndet utgöras av Stora Kopparbergs Bergslags AB och Stora Enso ABs arkiv.
Tel: 023-455 70

Dalarnas Museum
Dalarnas Museum förvarar arkiv som främst är inriktat på folklivsuppteckningar, forn- och byggnadsminnen och museets verksamhet. Museet har också en omfattande fotosamling.
Tel: 023-76 55 00

Filmarkivet i Grängesberg
Filmarkivet är ett kulturhistoriskt filmarkiv för svenska folket. Här förvaras filmer från föreningar, företag, kommuner, arkiv, museer och privatpersoner. Filmarkivet förvarar främst 16, 9,5 och 8 mm filmer.
Tel: 010-709 30 20

SVAR- Svensk arkivinformation
SVAR är en underavdelning till Riksarkivet som tillgängliggör arkivmaterial för forskningsändamål genom digitalisering och digital forskarsal. För full tillgång krävs ett abonnemang.
Tel: 010-476 77 00

Nationella sökverktyg

Nationella Arkivdatabasen
Databasen ägs av Riksarkivet som tillgängliggör uppgifter om hela Sveriges arkivbestånd.

Sondera
En sökfunktion som gör en samtidig sökning i arkiv, bilblioteks och ljud- och bilddatabaser (NAD, LIBRID och SMDB)

Medicinhistoriska databasen
Databasen innehåller dokument som beskriver den sociala- och medicinska situationen i Sverige under 250 år.