Söka, forska och beställa

Stäng

Kontakt

Landstingsarkivet

Ludvika lasarett 771 81 LUDVIKA 0240-49 54 20 landstingsarkivet@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Närbild på bläckpenna med udden mot ett tomt anteckningsblock.

Landstingsarkivet värnar om vårt gemensamma kulturarv som arkiven utgör. En av våra huvuduppgifter är att göra beslut och handlingar tillgängliga.

Allmänna handlingar

I Sveriges grundlag är inskrivet rätten för varje medborgare att ta del av allmänna handlingar. Ibland finns dock skäl att skydda olika intressen, exempelvis den personliga integriteten. Detta releras genom Offentlighets- och sekretesslagen.

Patientjournaler

Patientjournaler är belagda med en 70 årig sekretess. Sekretessen gäller dock (oftast) inte mot patienten själv. Innehåller den egna patientjournalen uppgifter om närstående krävs samtycke, s k medgivande, från dessa personer. Journaler kan även "maskas" och lämnas då ut med sekretessbelagda uppgifter överstrukna.

Födelsejournal/BB-journal

Patientjournaler vid förlossning är upplagda på modern, som har rätten till journalen. Uppgifter om födelsetid, det exakta klockslaget, födelsevikt och födelselängd kan lämnas utan medgivande.

Anhörigs journal

Det är möjligt att få ta del av uppgifter ur en anhörigs journal om personen ger sitt tillstånd. Skriftligt medgivande måste lämnas från anhörig.

Du kan beställa din egen journal genom att ta kontakt med oss per telefon, e-post eller besök. Skickas journalkopior via post så sänds dessa med REK och ID-kontroll görs vid ditt postkontor. Vi gör en sekretessprövning i varje enskilt fall.

Betyg och intyg

Landstinget bedriver och har bedrivit en rad olika utbildningar genom historien. Vi bistår med betygskopior och betygsavskrifter från de skolor som levererat in sina arkiv till oss.

Övriga arkiv

Landstingsarkivet förvarar en lång rad olika enskilda arkiv efter företag, föreningar och privatpersoner. Huvuddelen av dessa arkiv är helt öppna för forskning. Dock finns det undantag bland deponerade arkiv som är stängda för forskare och särskilt tillstånd behövs för att ta del av handlingarna.