Mat och miljö

Stäng

Kontakt

Miljö- och säkerhetschef

023-49 00 00 Sakerhet-ochmiljoavdelning@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Livsmedel har en betydande miljöpåverkan från producent till konsument. Bara den riktiga mat vi slänger i onödan står för ett koldioxidutsläpp på 500 000 ton växthusgaser i Sverige. Det är nästan lika mycket som 200 000 bilar släpper ut årligen.

Landstinget arbetar kontinuerligt med att minimera matsvinn, både vid tillagning i köket och ute i restaurangerna. Om för mycket mat har tillagats så sparas den mat som går i så stor utsträckning som möjligt. Förutom att landstinget har som mål att minimera matsvinnet så arbetar landstinget för att öka andelen miljömärkta livsmedel och på så sätt minska miljöbelastningen.

- Bland annat har vi ökat våra miljömärkta livsmedel med 22,5 procentenheter, från att ha haft 4,5 procentenheter 2010 till att vi nu 2015 kommit upp i 27 procentenheter. Vi ser en stor miljönytta och landstinget arbetar för att fortsätta öka andelen miljömärkta livsmedel, säger Anders Nordahl, Säkerhets- och miljöchef.

Hanteringen av mat är ett prioriterat område i det nationella miljöarbetet. Mathanteringen medför en stor miljöbelastning och i samtliga steg från produktion och tillagning till att maten hamnar på tallriken sker det ett matsvinn. Att slänga mat som är riktig är ett slöseri av värdefulla resurser som har en stor miljöpåverkan samt att det inte är ekonomiskt försvarbart.

Representanter från Kostservice Landstingsservice tog i oktober 2015 emot ett diplom från Ekomatcentrum i Stockholm då Landstinget Dalarna uppnått det nationella målet på 25 procent ekologisk konsumtion i offentlig sektor.

Fredagen den 19 oktober var representanter från Kostservice Landstingsservice i Stockholm och tog emot diplom från Ekomatcentrum då Landstinget Dalarna uppnått det nationella målet på 25 procent ekologisk konsumtion i offentlig sektor. Diplomutdelare och även en av föreläsarna var Paul Svensson, restaurangägare, TV-kock och kokboksförfattare.

Diplomutdelning Ekomatcentrum