Miljömål

Stäng

Kontakt

Miljö- och säkerhetschef

023-49 00 00 Sakerhet-ochmiljoavdelning@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Landstingsfullmäktige har antagit övergripande miljömål för Landstinget Dalarna. Varje verksamhet ansvarar för att bryta ned de övergripande målen och utifrån dessa fastställa detaljerade mål, samt att därefter omsätta och följa upp dem.

Miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004

Certifierbart miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 används i alla landstingets verksamheter.

Energi

Alla verksamheter arbetar med energihushållning i lokaler för att minska värme- och elenergianvändningen.

Avfall

Alla verksamheter arbetar med att förebygga avfall samt att ta hand om det avfall som uppkommer på ett riktigt sätt.

Resor och transporter

Alla verksamheter arbetar med att minska resors och transporters miljöpåverkan.

Livsmedel

Miljöpåverkan från livsmedel i landstingets verksamheter ska minskas.

Kemikalier och läkemedel

Minska miljöpåverkan från kemiska produkter och läkemedel.

Utbildning

Anställdas och politikern miljökunskaper ska ökas.

Upphandling

Miljökrav ska ställas vid upphandling av tjänster och varor.