Dalahästar, med en grön dalahäst i fokus.

Regionbildning i Dalarna

Storregioner innebär att det bildas nya och ändamålsenliga samhällsorganisationer på regional nivå som ansvarar för hälso- och sjukvård, regional hållbar utveckling, folkhälsa, folktandvård, kollektivtrafik, kultur och bildning, tillväxt och forskning.

Se mer, Fakta om regionbildning i Dalarna
 • 1
 • 2
 • 3

Regionbildning Dalarna

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna och Region Dalarna arbetar tillsammans inför en regionbildning i Dalarna. Regionbildning innebär att det bildas en ny regional samhällsorganisation.

Dalarna kommer att ingå i en ny regionlösning på något sätt 2019, antingen i form av en region inom Dalarnas län eller i en storregion tillsammans med flera län. Det är staten som har bestämt att utreda storregioner och det är regering och riksdag som fattar besluten om hur en ny region ska se ut och när den i så fall ska bildas.

Regeringen har utsett en kommitté kallad Indelningskommittén som utreder frågan om när storregioner ska etableras och hur deras geografi ska se ut. Målet för utredningen är att dela in Sverige i väsentligt färre län och landsting än dagens 21. Idag finns endast två storregioner; Skåne och Västra Götaland.

Nyheter

 • Det blir ingen Region Svealand – Landstinget Dalarna arbetar vidare för en länsregion

  Det blir inget bildande av Region Svealand där Dalarna, Gävleborg, Uppsala län, Västmanland, Södermanland och Örebro län föreslagits ingå. Detta meddelar Civilminister Ardalan Shekarabi då stödet som krävs från riksdagspartierna inte finns för att gå...

 • Arbetet med regionbildning fortsätter men bildandet av de nya länen skjuts upp

  Civilminister Ardalan Shekarabi meddelade igår att en sammanslagning av länsstyrelser till 2018 inte är aktuellt utan sker tidigast 2019.

 • Dalarna föreslås ingå i Region Svealand

  Indelningskommittén som är utsedd av regeringen lämnade idag 30 juni 2016 över sitt delbetänkande gällande indelningen av Sveriges län och landsting i nya storregioner till civilminister Ardalan Shekarabi. Kommittén föreslår att nuvarande 21 län...

 • Förslag på ny regionindelning presenterad

  Regeringens utredare Barbro Holmberg och Kent Johansson presenterade idag ett delbetänkande i form av ett diskussionsunderlag till ny regionindelning i Sverige. Från dagens 21 län så föreslår utredarna sex regioner där Dalarna ingår i en region...

 • Arbetet med regionbildning i Dalarna påbörjas

  Landstinget Dalarna och Region Dalarna inleder ett gemensamt arbete inför en regionbildning. Den 15 december är det ett extra insatt arbetsutskott på landstinget för att besluta om att inleda arbetet med mål att bilda en region inom länets gränser till...