Dalahästar, med en grön dalahäst i fokus.

Regionbildning i Dalarna

Regionbildning innebär att det bildas en ny och ändamålsenliga samhällsorganisation på regional nivå som ansvarar för hälso- och sjukvård, regional hållbar utveckling, folkhälsa, folktandvård, kollektivtrafik, kultur och bildning, tillväxt och forskning.

Se mer, Frågor och svar
 • 1

Regionbildning Dalarna

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Region Dalarna och Landstinget Dalarna arbetar tillsammans inför bildandet av en region i Dalarna 2019. Idag har de flesta länen bildat regioner och endast ett fåtal län återstår, däribland Dalarna.

Den 1 januari 2019 är det dags. Landstinget Dalarna och Region Dalarna ska då förenas och tillsammans bilda en ny regionorganisation. Från årsskiftet är det alltså inte längre Landstinget Dalarna som ansvarar för exempelvis sjukvården i länet och det är inte längre Region Dalarna som beslutar i regionala utvecklingsfrågor. De uppdragen ligger då i den nya organisationen.

Frågor som påverkar hur det är att bo, leva och verka i länet samlas därmed i en ändamålsenlig och politiskt styrd regionorganisation.

Huvudsyftet med regionbildningen är att stärka och utveckla Dalarna. Det här är något som vi inte kan göra själva och därför samarbetar vi med många aktörer, i och utanför länet. Tillsammans formar vi, som bor och verkar här, regionens framtid och den nya organisationens uppgift är att skapa goda förutsättningar för detta.

Bildandet av region är planerat till 2019

En regionbildning i Dalarna kan som tidigast börja gälla från 1 januari 2019. En region bildas inom länets gränser och godkänns av regeringen.

Vad händer nu?

Landstingsfullmäktige skickade 25 september in en ansökan om att bilda region till regeringen. I november skickas en departementsskrivelse på remiss med förslag till regeringsbeslut. Lagrådet granskar därefter förslaget innan regeringen i mars 2018 beräknas lägga en proposition om Dalarnas och de övriga sex länens vilja att få bilda region. Ett riksdagsbeslut om regionbildning förväntas komma innan sommaren 2018.

Om ansökan går igenom bildas en region i Dalarna från den första januari 2019. Val till det nya fullmäktige kan då genomföras i de allmänna valen 2018. Läs mer om tidsplanen för regionkommunbildningsprocessen

Nyheter

 • Regeringskansliet föreslår att Dalarna ska få bilda region 2019

  Regeringskansliet har skickat en departementsskrivelse på remiss om regionbildning i Dalarna till aktörer i länet. Beslut om vi får bilda egen region i Dalarna väntas komma under våren 2018.

 • Ja till ansökan om att få bilda region

  Landstinget Dalarna har ansökt om att få ta över det regionala utvecklingsansvaret och därmed också få bilda region, som hanterar såväl hälso- och sjukvård som regional utveckling. Landstinget Dalarna och Region Dalarna förbereder sig nu för bildandet ...

 • Kommunerna är positiva till regionkommunbildning i Dalarna

  Länets 15 kommuner och Region Dalarna har under våren fått möjlighet att yttra sig över Landstinget Dalarnas intention att skicka in en ansökan om att få bilda en regionkommun i Dalarna 2019. Många kommuner var positiva även om några lämnade synpunkter.

 • Nu får Dalarnas kommuner tycka till om regionkommunbildningen

  Länets 15 kommuner och Region Dalarna har nu fått ett förslag om hur en regionkommunbildning kan komma att gå till. Förslaget, som är gemensamt framtaget av Landstinget Dalarna och Region Dalarna, är på remiss till och med 30 juni 2017.

 • Det blir ingen Region Svealand – Landstinget Dalarna arbetar vidare för en länsregion

  Det blir inget bildande av Region Svealand där Dalarna, Gävleborg, Uppsala län, Västmanland, Södermanland och Örebro län föreslagits ingå. Detta meddelar Civilminister Ardalan Shekarabi då stödet som krävs från riksdagspartierna inte finns för att gå...