Dalahästar, med en grön dalahäst i fokus.

Regionbildning i Dalarna

Länsregion innebär att det bildas en ny och ändamålsenliga samhällsorganisation på regional nivå som ansvarar för hälso- och sjukvård, regional hållbar utveckling, folkhälsa, folktandvård, kollektivtrafik, kultur och bildning, tillväxt och forskning.

Se mer, Frågor och svar
 • 1

Regionbildning Dalarna

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Region Dalarna och Landstinget Dalarna arbetar tillsammans inför bildandet av en länsregion i Dalarna. Frågor som påverkar hur det är att bo, leva och verka i länet skulle därmed samlas i en organisation.

Med en länsregion breddas kommunpolitikernas inflytande, från kommunal till regional nivå. Länet blir starkare och skapar förutsättningar för samordning och större kraft i utvecklingsfrågor när hälsa, sjukvård och de regionala utvecklingsfrågorna, som idag ligger på Landstinget Dalarna, Region Dalarna och Länsstyrelsen, samlas i en organisation. Allmänheten får i och med detta demokratiskt inflytande över fler regionala frågor genom ett direktvalt beslutsorgan när landstingsfullmäktige blir regionfullmäktige.

Länsregion istället för storregion

Det tidigare förslaget om att dela in Sverige i sex storregioner fick inte tillräckligt starkt stöd bland övriga partier. Det som hände under senhösten 2016 var att regeringen då valde att inte gå vidare med förslaget.

Både Region Dalarna och Landstinget Dalarna tog redan för ett år sedan ett inriktningsbeslut om att arbeta för en länsregion inom Dalarna befintliga länsgränser, om det inte blev någon storregion. Det är utifrån det som diskussioner inom kort tar vid gällande hur man ska arbeta vidare med bildandet av länsregion.

Idag har de flesta länen bildat regioner och endast ett fåtal län återstår, däribland Dalarna.

En länsregion för Dalarna kan som tidigast börja gälla från januari 2019. Landstingsfullmäktige ska då först besluta om att ansöka om regionbildning senast i september nästa år, 2017.

Nyheter

 • Det blir ingen Region Svealand – Landstinget Dalarna arbetar vidare för en länsregion

  Det blir inget bildande av Region Svealand där Dalarna, Gävleborg, Uppsala län, Västmanland, Södermanland och Örebro län föreslagits ingå. Detta meddelar Civilminister Ardalan Shekarabi då stödet som krävs från riksdagspartierna inte finns för att gå...

 • Arbetet med regionbildning fortsätter men bildandet av de nya länen skjuts upp

  Civilminister Ardalan Shekarabi meddelade igår att en sammanslagning av länsstyrelser till 2018 inte är aktuellt utan sker tidigast 2019.

 • Dalarna föreslås ingå i Region Svealand

  Indelningskommittén som är utsedd av regeringen lämnade idag 30 juni 2016 över sitt delbetänkande gällande indelningen av Sveriges län och landsting i nya storregioner till civilminister Ardalan Shekarabi. Kommittén föreslår att nuvarande 21 län...

 • Förslag på ny regionindelning presenterad

  Regeringens utredare Barbro Holmberg och Kent Johansson presenterade idag ett delbetänkande i form av ett diskussionsunderlag till ny regionindelning i Sverige. Från dagens 21 län så föreslår utredarna sex regioner där Dalarna ingår i en region...

 • Arbetet med regionbildning i Dalarna påbörjas

  Landstinget Dalarna och Region Dalarna inleder ett gemensamt arbete inför en regionbildning. Den 15 december är det ett extra insatt arbetsutskott på landstinget för att besluta om att inleda arbetet med mål att bilda en region inom länets gränser till...