Dalahästar, med en grön dalahäst i fokus.

Regionbildning i Dalarna

Regionbildning innebär att det bildas en ny och ändamålsenliga samhällsorganisation på regional nivå som ansvarar för hälso- och sjukvård, regional hållbar utveckling, folkhälsa, folktandvård, kollektivtrafik, kultur och bildning, tillväxt och forskning.

Se mer, Frågor och svar
  • 1

Regionbildning Dalarna

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Region Dalarna och Landstinget Dalarna arbetar tillsammans inför bildandet av en region i Dalarna 2019. Idag har de flesta länen bildat regioner och endast ett fåtal län återstår, däribland Dalarna.

Region istället för storregion

Det tidigare förslaget om att dela in Sverige i sex storregioner fick inte tillräckligt starkt stöd bland övriga partier. Det som hände under senhösten 2016 var att regeringen då valde att inte gå vidare med förslaget. Enligt tidigare inriktningsbeslut i Landstinget Dalarna och Region Dalarna arbetar man med bildandet av en region omfattande enbart Dalarna istället.

Vad är en region?

Kunskap och kompetens samlas i en organisation
En regionbildning innebär i praktiken att Landstinget Dalarna förenas med Region Dalarna och att resurser inom regional utveckling från Länsstyrelsen Dalarna förs över till den nya organisationen. En ny och ändamålsenlig samhällsorganisation skapas därmed på regional nivå, som samlar frågor som rör hälso- och sjukvård, regional hållbar utveckling, folkhälsa, folktandvård, kollektivtrafik, kultur och bildning och tillväxt.

Det blir bättre, lättare och tydligare för regionens invånare
Dalarnas medborgare får ett större demokratiskt inflytande över fler regionala frågor, genom ett direktvalt beslutsorgan som får ett samlat ansvar för regionen.

Bildandet av region är planerat till 2019

En regionbildning i Dalarna kan som tidigast börja gälla från 1 januari 2019. En region bildas inom länets gränser och godkänns av regeringen.

Vad händer nu?

Landstingsfullmäktige skickade 25 september in en ansökan om att bilda region till regeringen. Regeringen förväntas under tidig vår 2018 lägga en proposition till riksdagen. Ett riksdagsbeslut förväntas komma innan sommaren 2018.

Om ansökan går igenom bildas en region i Dalarna från den första januari 2019. Val till det nya fullmäktige kan då genomföras i de allmänna valen 2018. Läs mer om tidsplanen för regionkommunbildningsprocessen

Nyheter