Arbetet med regionbildning fortsätter men bildandet av de nya länen skjuts upp

Publicerad 4 november 2016

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Civilminister Ardalan Shekarabi meddelade igår att en sammanslagning av länsstyrelser till 2018 inte är aktuellt utan sker tidigast 2019.

Indelningskommittén, utsedd av regeringen har som tidigare nämnts föreslagit att sex nuvarande landsting går samman till Region Sveland (Svealands läns landsting) och att motsvarande sex län då blir Svealands län. Dalarna föreslås ingå i Region Svealand och Svealands län tillsammans med Gävleborg, Uppsala län, Västmanland, Södermanland och Örebro län.

Förslaget var att länsstyrelserna skulle slås ihop redan 2018 och landstingen 2019. Civilminister Ardalan Shekarabi meddelade igår att det är för kort tid för att göra en sammanslagning av länsstyrelser till 2018, något länsstyrelserna har uttryckt i sina remissvar. Istället kan det vara möjligt att det sker till 2019.

- Arbetet med regionbildning fortsätter och vi väntar på regeringens besked om det blir en proposition till riksdagen om en ändrad länsindelning. Det ska komma innan årsskiftet och möjligen redan under november, säger Göran Carlsson, projektledare för regionbildning Dalarna.

Här kan du lyssna på Sveriges Radio intervju med civilminister Ardalan Shekarabi där han berättar mer om länsindelningen.