Om projekt regionbildning

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

​Ett projekt för regionbildningsarbetet startades 2017-09-01.

Projektets syfte är att göra de förberedelser som behövs i form av utredningar och framtagande av beslutsunderlag som krävs för att bildandet av en region ska kunna genomföras fullt ut som planerat 1 januari 2019.

Arbetet ska bedrivas gemensamt av Landstinget Dalarna och Region Dalarna och i god dialog med våra intressenter. Vi ska tillsammans skapa en livskraftig och hållbar region för invånarnas bästa. Projektet avslutas 2019-02-28.

Arbetet kommer att delas in i olika uppdrag
Uppdragens effektmål är att de verksamheter och funktioner som påverkas direkt av organisationsförändringen ska kunna fortsätta utföra sitt uppdrag utan avbrott och stora störningar från och med den 1 januari 2019.

Uppdragen kommer att beskrivas i direktiv inför överlämnandet till ansvarig/a. Uppdragen kan komma att kompletteras och förändras under processens gång. Ta del av uppdragslistan och läs mer om uppdragen i projektplanen.

Projektplan regionbildning 2019 (pdf)