Om projekt regionbildning

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

​Ett projekt för regionbildningsarbetet startades 2017-09-01.

Projektets syfte är att göra de förberedelser som behövs i form av utredningar och framtagande av beslutsunderlag som krävs för att bildandet av en region ska kunna genomföras fullt ut som planerat 1 januari 2019.

Arbetet ska bedrivas gemensamt av Landstinget Dalarna och Region Dalarna och i god dialog med våra intressenter. Vi ska tillsammans skapa en livskraftig och hållbar region för invånarnas bästa. Projektet kommer att avslutas 2019-02-28.

Regionbildningsprocessen delas upp i olika uppdrag
För att hantera en så här stor process har arbetet delats in i en rad olika uppdrag som fördelas till sakkunniga medarbetare och politiska arbetsgrupper. Uppdragens effektmål är att verksamheterna ska kunna fortsätta bedrivas utan avbrott och stora störningar vid regionbildningen.

Exempel på uppdrag är bland annat etablering av nya nämnder, verksamhetsöverföring som leder till personalövergång för medarbetare från Region Dalarna och Länsstyrelsen i Dalarna, upphandlingsfrågor och IT-frågor för den nya regionen. Man ska också ta fram förslag på verksamhetsplattform för arbetet inom välfärdsområdet samt för regionalt utvecklingsarbete 2019 och framåt.

Ta del av uppdragslistan och läs mer om uppdragen i Projektplan regionbildning 2019 (pdf, 10 sidor)