Frågor och svar

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
 • Vad hände med storregionfrågan?

 • Hur ser regionbildningsprocessen i Sverige ut?

 • Vem beslutar om att en ny region ska bildas?

 • Hur går en ansökan om att bilda region till?

 • Vad är en region?

 • Vad gör en region?

 • Vad innebär regionalt utvecklingsansvar?

 • Hur styrs en region?

 • Hur har regional ledning sett ute genom historien?

 • Varför bildar vi region i Dalarna?

 • Vad händer vid regionbildningen?

 • Varför ägna sig åt utvecklingsfrågor också?

 • Försvinner Landstinget Dalarna och Region Dalarna när den nya regionen bildas?

 • Får Länsstyrelsen i Dalarna en annorlunda roll i en region?

 • Är det dyrare att vara region än landsting?

 • Hur påverkas hälso- och sjukvården?

 • Hur påverkar regionbildningen mig som invånare?

 • Har kommunernas uppdrag i länet påverkats av regionbildningen?

 • Hur kommer samarbetet med kommunerna att se ut?

 • Kommer det att bli en ny politisk organisation?

 • Vem arbetar med regionbildningen?

 • Vad händer nu i regionbildningsprocessen?