Tidplan

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Datum för regionbildningsprocessen i Dalarna.

 

 25 september 2017

Landstingsfullmäktige skickar in en ansökan till regeringen om att bilda en region i Dalarna från 2019. 

 1 oktober 2017

 Arbetet med att förbereda organisationen för regionbildning inleds.

 November 2017

Regeringskansliet upprättar en departementsskrivelse som skickas på remiss.

 17 december 2017

 Landstinget tillstyrker departementsskrivelsen.

 12 april 2018 

 Regeringen lägger en proposition om Dalarnas och de övriga sex länens vilja att få bilda region till 2019.

 19 juni 2018

 Riksdagen beslutar om att regionbildning ska genomföras i de återstående sju länen, inklusive Dalarna.

 9 september 2018

 Allmänt val till fullmäktige i den nya regionen.

 15 oktober 2018

 På landstingsfullmäktige beslutas det att landstingsstyrelsen byter namn till regionstyrelsen vid årsskiftet, samt att landstingsfullmäktige då byter namn till regionfullmäktige och landstingsråden blir regionråd.

 1 januari 2019

Nya regionen träder i kraft och och nuvarande Region Dalarna och Landstinget Dalarna upphör.