Tidplan

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Det är regeringen och riksdagen som beslutar om storregionerna. Utgångspunkten är att län och landsting ska ha samma indelning.

Datum för regionbildningsprocessen

30 juni 2016  

Indelningskommittén lämnade sitt delbetänkande till regeringen med förslag på när storregionbildning ska ske och hur indelningen ska se ut. Kommittén föreslår att nuvarande 21 län omfördelas i sex storregioner. Dalarna föreslås ingå i Region Svealand och Svealands län tillsammans med Gävleborg, Uppsala län, Västmanland, Södermanland och Örebro län. Enligt förslaget ska den nya regionen bildas 2019.

Juli till 6 oktober 2016  

Remiss av Indelningskommitténs förslag.   

Mars 2017   

Regeringen lämnar proposition (sitt förslag) om Sveriges länsindelning till riksdagen.   

Juni 2017  

Riksdagen behandlar förslaget om Sveriges länsindelning inför beslut.  

Sommaren 2017  

Regeringen beslutar om landstingsindelning.  

September 2018  

Allmänna val till kommunfullmäktige, regionfullmäktige (istället för landstingsfullmäktige och till riksdagen. 

1 januari 2019/ 1 januari 2023 

Nya regionerna träder ikraft.

 

Region inom Dalarnas län

Om staten beslutar att det inte blir aktuellt med storregion för Dalarnas del förrän 2023 så kan landstingsfullmäktige ansöka om att bilda en länsregion 2019. Länsregion innebär en region inom nuvarande länsgräns. Ansökan görs på eget initiativ och godkänns av regeringen. De flesta län har bildat eller är på väg att bilda region, endast ett fåtal län återstår. Ansökan om länsregion sker genom att landstingsfullmäktige beslutar och lämnar in ansökan senast i september 2017.