Tidplan

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Datum för regionkommunbildningsprocessen i Dalarna med målet att bilda regionkommun 2019.

 

 10 april 2017 

 Landstingsstyrelsen beslutar om en remiss i Dalarna till kommunerna och Region Dalarna.

 April-juni 2017

 Frågan om kommunerna och Region Dalarna tillstyrker att landstinget ansöker om en regionkommunbildning 2017 ute på remiss.

 25 september 2017

 Landstingsfullmäktige tar 25 september ställning till en eventuell ansökan om att bilda en regionkommun i Dalarna från 2019. Kommunernas och Region Dalarnas remissvar kommer att framgå av ansökan.

 30 september 2017

 Senast 30 september ska ansökan om regionkommunbildning vara inlämnad. 

 Vinter 2017/2018

 Efter en inlämnad ansökan upprättar regeringskansliet en departementsskrivelse som bl.a. skickas till kommunerna på remiss.

 Vår 2018

 Regeringens beslut om eventuell regionkommunbildning 2019 samt förslag till riksdagen om ändring i uppräkningen av berörda län i Lag om regionalt utvecklingsansvar i vissa län.

 16 september 2018

 Allmänt val till fullmäktige i den nya regionkommunen.

 1 januari 2019

 Nya regionkommunen träder ikraft.