Tidplan

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Datum för regionkommunbildningsprocessen i Dalarna.

 

 25 september 2017

Landstingsfullmäktige skickade in en ansökan till regeringen om att bilda en region i Dalarna från 2019. 

 1 oktober 2017

 Arbetet med att förbereda organisationen för regionbildning inleds.

 November 2017

Regeringskansliet upprättar en departementsskrivelse som skickas på remiss.

 Våren 2018

 Regeringen lämnar en proposition till riksdagen i mitten av mars, om eventuell regionbildning 2019. Riksdagen beslutar senare under våren om regionbildning ska genomföras i de återstående länen.

 9 september 2018

 Allmänt val till fullmäktige i den nya regionen.

 1 januari 2019

Nya regionen träder ikraft och nuvarande Region Dalarna upphör.