Vad händer nu i regionprocessen?

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Den 10 april skickades ett förslag om hur en regionkommunbildning kan komma att gå till ut till länets 15 kommuner och Region Dalarna. Förslaget, som är gemensamt framtaget av Landstinget Dalarna och Region Dalarna, är på remiss till och med 30 juni 2017.

Landstingsstyrelsen tog idag den 10 april beslut att skicka förslaget om regionkommunbildning på remiss till länets 15 kommuner samt till Region Dalarna. I remissen efterfrågas om respektive kommun tillstyrker att landstingsfullmäktige beslutar om att ansöka om regionkommunbildning i Dalarna 2019. Samtliga kommuner erbjuds information om förslag och kunskapsunderlag under remisstiden.

 

Dokument som skickats till kommunerna samt Region Dalarna:

Efter remisstidens utgång i juni sammanställs svaren. Remissvaren är viktiga för den fortsatta hanteringen av frågan.

Regionkommun i Dalarna 2019

Den 25 september tar Landstingsfullmäktige ställning till om ansökan ska lämnas till regeringen eller inte. Om ansökan går igenom bildas en regionkommun i Dalarna från den första januari 2019. Val till det nya fullmäktige kan då genomföras i de allmänna valen 2018. Läs mer om tidplanen för regionbildning