Länkar för informationssäkerhet

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) har ett övergripande ansvar för samhällets informationssäkerhet
MSB

Informationssäkerhet.se ska samla samhällets vägledning för systematiskt informationssäkerhetsarbete.
Informationssäkerhet.se

Sveriges IT-incidentcentrum (SITIC) - säkerhetsbulletiner om sårbarheter och information om nätattacker på Internet
SITIC