Bröderna Molanders stiftelse

Stäng

Kontakt

Bröderna Molanders stiftelse

Kultur- och bildningskansli Landstinget Dalarna Box 712, 791 29 Falun 023-49 03 44 molanderska.stipendiet@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Förre grosshandlaren Carl Adolf Molander donerade den 14 juli 1916 etthundra aktier i Stora Kopparbergs Bergslags AB. Under namnet Bröderna Molanders stiftelse skulle avkastningen från dessa aktier ge ungdom från Dalarna möjlighet att studera till praktiska yrken. I sitt testamente utsåg Carl Adolf Molander Landstinget till förvaltare av förmögenheten.

Nästa ansökningsperiod öppnar i september 2018.

Bröderna Molanders stiftelse

Under namnet Bröderna Molanders stiftelse skulle avkastningen från dessa aktier ge ungdomar från Dalarna möjlighet att studera till praktiska yrken. Stipendium utgår för högskole- eller annan eftergymnasial utbildning till studerande från Dalarna som uppfyller följande tre krav:

  • Du har gått grundskolans högstadium eller totalt sex år i skolor i Dalarna (högskolestudierna ej inräknade).
  • Du går universitets/högskoleutbildning eller annan eftergymnasial yrkesinriktad utbildning vars totala längd omfattar minst ett läsår.
  • Under studietiden erhåller du inte fria läromedel, fri skollunch eller förmåner från arbetsgivare, aktivitetsstöd eller rekryteringsbidrag.
  • Du har aldrig erhållit stipendiet tidigare.
  • Sök stipendiet under utbildningens sista läsår (examensjobb inräknat).
  • Stipendiet beräknas på utbildningens/programmets totala antal terminer heltidsstudier.

Stipendiet kan endast erhållas en gång och avse program, examen eller motsvarande.