Stiftelsen Västerbergslagens Hästförsäkringsbolags stipendiefond

Stäng

Kontakt

Stiftelsen Västerbergslagens Hästförsäkringsbolags stipendiefond

Kultur- och bildningskansli Landstinget Dalarna Box 712, 791 29 Falun 023-49 03 44 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Studerande som går en jord- eller skogsbruksutbildning i Sverige och som är från Ludvika eller Smedjebacken kan söka stipendium ur Stiftelsen Västerbergslagens stipendiefond.

I samband med att verksamheten vid Västerbergslagens Hästförsäkringsbolag upphörde 1968, avsatte bolaget 50 000 kronor till en stipendiefond för lantbruksstuderande ungdom från Ludvika och Smedjebackens kommuner. Samtidigt utsåg bolaget landstinget till förvaltare av fonden.

Den sökande måste uppfylla följande villkor för att ha rätt till stipendium:

  • ska gå en jord- eller skogsbruksutbildning i Sverige
  • ska vara från Ludvika eller Smedjebacken

Stipendiet söks före den 1 november.