Medverkan i sociala medier

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Vissa av Landstinget Dalarnas verksamheter finns representerade inom sociala medier. Här finner du en samlad förteckning över dessa verksamheter.

Facebook

Följande verksamheter i Landstinget Dalarna ett konto registrerat på facebook:

 

Twitter

Landstinget Dalarna - Twitter  

LinkedIn

Landstinget Dalarna - LinkedIn

YouTube

Landstinget Dalarna - YouTube 

Instagram

Landstinget Dalarna - Instagram