Nyheter

Här finns nyheter och artiklar från våra verksamheter, våra projekt och från hushållstidningen Inblick.

 • Sök kulturstipendium!

  Satsar du på ett liv med dans, film, poesi eller annat konstnärligt uttryck? Är du redan yrkesverksam? Arrangerar du kulturevenemang, eller bidrar till folkbildningen på annat sätt? Har du och/eller din verksamhet koppling till Dalarna?

 • Helikoptersatsningen i mål

  I och med invigningen av helikopterplattan i Mora den 8 maj är projektet med två helikopterplattor, i direkt anslutning till akutsjukhusen i Falun och Mora, i mål. Dalarna ligger långt framme när det gäller att kunna ta om hand svårt sju...

 • Landstinget Dalarna erbjuder vaccination mot Rotavirus

  Barnhälsovården i Landstinget Dalarna erbjuder från och med maj 2017 kostnadsfri vaccination mot rotavirusinfektion till alla barn födda från och med 2017-05-01.

 • Vårdcentralen i Jakobsgårdarna nominerade till "Guldskalpellen"

  Det är tidskriften Dagens Medicin som årligen delar ut priset "Guldskalpellen". Priset delas ut till årets förnyare inom svensk sjukvård och vinnaren 2017 utses den 11 maj.

 • Utvecklande arbete med bedömningar via telefon

  Idag arbetar ett tjugotal personer som telefonsjuksköterskor på 1177 Vårdguiden på telefon i Dalarna, på plats i Borlänge. Det dagliga arbetet innebär att ge rådgivning till personer som bor eller befinner sig i Dalarna via telefon.

 • Anette Groth, Falu lasarett, tilldelas Posterpris 2017

  Posterpris 2017 tilldelas diabetessjuksköterska Anette Groth, Diabetes-endokrinmottagningen Falu lasarett, och professor Karin Wikblad, Uppsala universitet.

 • Under ytan – urban fantasy-lajv för gymnasieungdomar

  Under ytan utspelar sig i ett alternativt Falun där en annan, mörkare verklighet existerar jämte vår egen. Vissa personer har förankring i båda verkligheter och tvingas leva mitt emellan. Du är en av dem…

 • Genom anpassade arbetssätt löser Landstinget Dalarna semesterperioden

  Trots att det råder brist på sjukvårdspersonal i hela landet gör Landstinget Dalarna bedömningen att verksamheterna i länet under semesterperioden kommer att fungera för akut och prioriterad vård, men det kan bli väntetider eller...

 • Kan det vara stroke? – Förebyggande, tidig upptäckt och rehabilitering

  Hälso- och sjukvårdsberedningen och Primärvården i Falun inbjuder i samarbete med Falu kommun allmänheten till öppen föreläsning.

 • Landstinget Dalarna går upp i stabsläge 1 maj

  Under 1 maj-demonstrationerna i Falun kommer Landstinget Dalarna att gå upp i stabsläge med delar av Särskilda sjukvårdsledning på Regional nivå och Lokal nivå Falu Lasarett.

 • Angående syrautsläppet i Avesta idag

  Personer som varit i direkt närhet till olyckan och upplever andningssvårigheter ska söka vård. För de som inte befunnit sig i direkt närhet till händelsen så är risken för till exempel hudproblem eller ögonproblem minimal.

 • Landstinget Dalarna kortar vårdkön inom urologi

  Under våren sätter kirurgkliniken vid Falu lasarett in extrainsatser för att operera patienter med diagnosen godartad prostataförstoring. Många av dessa patienter har väntat länge på operation och genom denna satsning kommer vårdkön att...