Vet du när du ska ringa nödnumret 112 och när du ska ringa 1177 Vårdguiden?

Publicerad 4 november 2014

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Kunskapen och kännedomen om de nationella nöd- och hjälpnumren är generellt sett hög i Sverige. Trots det rings upp till ett par hundra tusen samtal till larmnumret 112 som borde gått till 1177 istället – och vice versa.

Du ska ringa 112:

  • Om du eller någon annan i din närhet är skadad i en olycka eller plötsligt faller ihop eller om det är en brand eller någon annan nödsituation som kräver omedelbar hjälp av ambulans, brandkår, polis eller annan räddningstjänst.

Till 1177 ringer du när du behöver

  • Råd och hjälp om du själv eller någon annan är sjuk
  • Hjälp att hitta rätt i vården

Nödnumret 112 tar emot cirka 3,3 miljoner samtal per år. Ungefär en fjärdedel av dessa handlar om vårdärenden, resten rör räddning, polis och samtal till jourhavande präst eller är felringningar. Uppskattningsvis gäller ett par hundratusen av samtalen till 112 mindre akuta vårdärenden där man istället skulle ringt 1177.

1177 Vårdguiden på telefon tar årligen emot 5-6 miljoner samtal. Sjuksköterskorna på 1177 Vårdguiden svarar på frågor, ger råd och vägleder rätt i vården. Ungefär 150 000 samtal per år är så pass akuta att de hänvisas vidare till 112.
- Om patientens tillstånd kräver en ambulans så hänvisar vi alltid till 112. Det kan till exempel gälla vid strokemisstanke, andningsproblem eller centrala bröstsmärtor, säger Ann-Christine Wagnås, chef för 1177 Vårdguiden på telefon i Dalarna.


Sveriges viktigaste nummer


112
- Nödnummer vid fara för liv, egendom eller miljö
1177 - Sjukvårdsrådgivning på telefon
114 14 - Polisens nummer vid icke-akuta händelser
113 13 - Informationsnummer vid olyckor och kriser

 

Gemensam informationsinsats om 112 och 1177

Det är inte alltid helt lätt att avgöra när man ska ringa 112 respektive 1177. Under november månad genomför därför SOS Alarm och 1177 Vårdguiden en gemensam kommunikationsinsats för att öka kännedomen om de båda numren och i vilka situationer de ska användas. Insatserna riktar sig denna gång specifikt till invandrare som har svenska som andraspråk. 

1177 Vårdguiden

Läs mer om 1177 Vårdguiden på telefon. Generell information om 1177 Vårdguiden finns också på engelska och delar av innehållet är också översatt till andra språk.

1177 Vårdguiden är en dygnet runt-öppen tjänst från Sveriges landsting och regioner med information och tjänster för din hälsa och vård. Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning eller besök 1177.se.

SOS Alarm

Information på lättläst svenska 
Information på flera språk

SOS Alarm fyller en unik samhällsfunktion som dygnet runt larmar ut hjälpresurser vid olyckor och samhällskriser. På uppdrag av svenska staten ansvarar SOS Alarm för nödnumret 112 och informationsnumret 113 13 och har även en central roll i samhällets krisberedskap. Verksamheten innefattar även alarmering, säkerhets- och jourteletjänster för kommuner, landsting och företag.