Nyheter

Här finns nyheter och artiklar från våra verksamheter, våra projekt och från hushållstidningen Inblick.

 • Filmkollo för tjejer i Dalarna inspirerar unga filmskapare

  För andra året erbjuder Film i Dalarna ett filmkollo för tjejer i Dalarna som just nu pågår för fullt. Kollot erbjuds i Avesta, Gagnef och Falun och målgruppen är tjejer 13-16 år. Intresset är stort.

 • Kommunerna är positiva till regionkommunbildning i Dalarna

  Länets 15 kommuner och Region Dalarna har under våren fått möjlighet att yttra sig över Landstinget Dalarnas intention att skicka in en ansökan om att få bilda en regionkommun i Dalarna 2019. Många kommuner var positiva även om några...

 • Alla har rätt till nätet – om digitalt utanförskap

  Kerstin Gatu från Mora Folkhögskola presenterar utbildningen ”Anpassad IT – vägen till digital delaktighet” under Almedalsveckan. Mora Folkhögskola har genomfört kursen med tolv deltagare där flera varken kan läsa eller skriva men nu har...

 • Läsning nytt i årets sommaridrottsskolor

  Dalarnas idrottsförbund och Sisu idrottsutbildarna erbjuder i år ”Idrott och läsning” i sitt program som vänder sig till de sommaridrottsskolor länets idrottsföreningar bedriver. Idrott och läsning är ett initiativ som har finansierats m...

 • Landstinget Dalarna satsar på bistånd genom textilåtervinning

  Nu ska landstingets textilier återvinnas och skänkas till behövande länder, ett arbete där miljö och socialt ansvarstagande går hand i hand.

 • Spendera inte semestern på akuten

  För att inte bli sittande länge i akutens väntrum i sommar, ta upp telefonen och ring 1177 innan du bestämmer dig för att åka in. En första bedömning av 1177 gör att du får rätt vård på rätt ställe.

 • Risk för minskad tillgänglighet till kvinnosjukvården i sommar

  Under sommaren kommer barnmorskor från specialistmödravården och gynmottagningarna i länet delvis omfördelas och istället jobba på förlossningen Falu lasarett. Orsaken är att lösa bemanningen på förlossningen.

 • Utvecklingsarbeten uppmärksammades på landstingsfullmäktige

  Det var trångt på scenen när 2016 års utvecklingsarbeten uppmärksammades med rosor, diplom och stora applåder.

 • Krisövning med blåljusverksamheterna

  I fokus står allvarliga händelser som sker sällan – som större olyckor, omfattande bränder och terroraktioner. Situationer där flera olika aktörer måste samarbeta. Det handlar om vem som gör vad när, hur kommunikationen ska fungera och h...

 • Öppet hus på Dala ABC

  Den andra juni är det World eating disorder action day, internationella ätstörningsdagen, dagen uppmärksammas i Dalarna med öppet hus på Dala ABC.

 • Ny gemensam telefonkö gör väntetiden kortare när du ringer 1177

  Den 1 juni börjar 1177 Vårdguiden på telefon i Dalarna med gemensam telefonkö tillsammans med nio andra landsting/regioner för ännu bättre tillgänglighet. Testkörningar visar att detta samarbete kortar väntetiden i telefon till 10-20...

 • Sök kulturstipendium!

  Satsar du på ett liv med dans, film, poesi eller annat konstnärligt uttryck? Är du redan yrkesverksam? Arrangerar du kulturevenemang, eller bidrar till folkbildningen på annat sätt? Har du och/eller din verksamhet koppling till Dalarna?