Nyheter

Här finns nyheter och artiklar från våra verksamheter, våra projekt och från hushållstidningen Inblick.

 • Välanvänd och uppskattad tjänst blir en del av 1177 Vårdguiden

  Mer än 2,5 miljoner svenskar har använt möjligheten att sköta sina kontakter med vården via e-tjänster. Många uppskattar att kunna logga in och göra sina vårdärenden och läsa personlig information om sin vård på nätet, oavsett tid på...

 • Låg smittrisk vid omhändertagande av asylsökande och flyktingar

  Folkhälsomyndigheten har nyligen gjort en riskbedömning av smittspridning från människor på flykt och kommit fram till att det aktuella flyktinginflödet till Sverige utgör en låg risk för smittspridning till svensk befolkning av ett anta...

 • Förslag till förändringar i struktur- och förändringsplan del 2

  Med målet att skapa en högkvalitativ och hållbar hälso- och sjukvård i framtiden har tjänstemannaledningen tillsammans med verksamhetscheferna inom Landstinget Dalarna tagit fram ett förslag till struktur- och förändringsplan del 2 för...

 • Temakväll "Resan till Sverige"

  ”Resan till Sverige” är en berättelse om hur det kommer sig att man anländer till Sverige som ensamkommande flyktingbarn. Välkommen till Hagagymnasiet Aula 12/10 kl 18:00.

 • Välkommen till Forskningens dag!

  Den 8 oktober anordnas för första gången Forskningens dag. Välkommen att lyssna på spännande föredrag direkt från forskarna på Centrum för klinisk forskning (CKF).

 • Landstingsfullmäktige 28 september direktsänds på webben

  Måndag 28 september kl 9.30 har landstingsfullmäktige sammanträde i Kristinehallen, Falun.

 • Förändringar i primärvårdsjouren för boende i Borlänge, Gagnef och Säter

  Från och med den 5 oktober samarbetar primärvårdsjouren i Borlänge med Faluns primärvårdsjour helgfria måndagar till torsdagar 17.00 – 21.00. Då finns den gemensamma jouren på vårdcentralen Tisken i Falun.

 • Sjukgymnastik byter namn till fysioterapi

  Nu byter sjukgymnastikverksamheten namn till Fysioterapiverksamheten. Namnbytet görs som ett led i att yrkesbenämningen sjukgymnast bytt namn till fysioterapeut.

 • Filmpris till kirurgkliniken i Mora

  Stora filmpriset, SIKT-baggen 2015, tilldelades kirurgen Johanna Österberg och medarbetare vid kirurgkliniken på Mora lasarett. De vann priset med sin utbildningsfilm som visar vilka rutiner man arbetar efter vid registrering till...

 • Avesta lasarett 2015 års bästa AT-sjukhus

  Efter flera år av starka placeringar, och en andraplats på listan 2014, når Avesta i år förstaplatsen som landets bästa AT-sjukhus. Därefter följer Västerviks och Kiruna sjukhus på andra respek­tive tredje plats.

 • Vilken vård ska finnas på sjukhusen?

  I juni fick landstingsdirektör Karin Stikå Mjöberg i uppdrag av landstingsfullmäktige att utreda bland annat nivåstrukturering och utbudsstruktur. Alltså vilken vård som ska finnas på de olika sjukhusen i Dalarna. Arbetet har påbörjats...

 • Primärvårdsjouren i Falun flyttar

  Den 1 september flyttar primärvårdsjouren i Falun från Falu lasarett till Vårdcentral Tisken. Ring alltid 1177 för rådgivning och bedömning.