Nyheter

Här finns nyheter och artiklar från våra verksamheter, våra projekt och från hushållstidningen Inblick.

 • Landstinget Dalarna rekryterar vid emigrationsmässan i Utrecht

  I februari åker representanter från HR-enheten på Landstinget Dalarna till Utrecht i Nederländerna för att försöka locka sjuksköterskor och läkare att komma och jobba i Dalarna. Med på resan är också en sjuksköterska och en läkare, båda...

 • Så förbereder vi oss inför Skid-VM

  I februari är det dags för Skid-VM i Falun. Tillsammans med Vasaloppet och pågående sportlov beräknas invånarantalet i Dalarna fördubblas under Skid-VM. Landstinget Dalarna har arbetat med förberedelser för att kunna ge en bra sjukvård...

 • Landstinget byter leverantör av dostjänster

  Sju landsting och regioner i Mellansverige, däribland Landstinget Dalarna, går över till en ny leverantör av dosförpackade läkemedel under nästa år.

 • Nya patientlagen stärker patientens ställning

  Den 1 januari träder nya patientlagen i kraft. Syftet är att stärka och tydliggöra patientens ställning samt att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet.

 • Sjuk under jul- och nyår?

  Sjuk under jul- och nyårshelgerna? Kontakta 1177 Vårdguiden för rådgivning. Vid akut svår, eller livshotande sjukdom, ring 112.

 • Så står sig folkhälsan i Dalarna i Öppna jämförelser

  Den 15 december presenterar Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting samt Folkhälsomyndigheten för andra gången Öppna jämförelser Folkhälsa. Dalarna visar goda resultat i bland annat frågor som rör riskbruk av alkohol och...

 • Många goda resultat i årets Öppna jämförelser

  Den 3 december presenteras årets upplaga av Öppna jämförelser. Landstinget Dalarna visar goda resultat inom bland annat hjärtsjukvård, ortopedi och läkemedelsbehandling.

 • Hjärtstartare räddar liv

  Sedan i somras finns en hjärtstartare vid huvudentrén på Falu lasarett. Hjärtstartaren ska rädda liv genom att användas tillsammans med hjärt-lungräddning om någon får hjärtstopp i och runt omkring entrén.

 • Landstingsfullmäktige direktsänds på webben

  Tisdag 25 november kl 9.30 fortsätter landstingsfullmäktiges sammanträde i Kristinehallen, Falun.

 • Diplomeras för sina insatser inom palliativ vård

  Under året diplomerades tre läkare och tre sjuksköterskor från Landstinget Dalarna för sitt arbete inom palliativ vård (lindrande vård i livets slutskede). Sammanlagt har Landstinget Dalarna nu fyra läkare och sex sjuksköterskor som har...

 • Vansbromodellen vinner pris

  Ambulanspersonalen i Vansbro är riktiga förebilder när det gäller att samarbeta över gränserna och ta hand om svårt sjuka patienter. De jobbar efter Vansbromodellen, ett arbetssätt som fick pris vid den Nationella konferensen i palliativ...

 • Barnkonventionen fyller 25 år

  Den 20 november fyller barnkonventionen 25 år. Det uppmärksammas bland annat genom att Landstinget Dalarna informerar om aktiviteter för barns rättigheter i entrén på Falu lasarett.