Nyheter

Här finns nyheter och artiklar från våra verksamheter, våra projekt och från hushållstidningen Inblick.

 • Risk för minskad tillgänglighet till kvinnosjukvården i sommar

  Under sommaren kommer barnmorskor från specialistmödravården och gynmottagningarna i länet delvis omfördelas och istället jobba på förlossningen Falu lasarett. Orsaken är att lösa bemanningen på förlossningen.

 • Utvecklingsarbeten uppmärksammades på landstingsfullmäktige

  Det var trångt på scenen när 2016 års utvecklingsarbeten uppmärksammades med rosor, diplom och stora applåder.

 • Landstingsfullmäktige direktsänds via YouTube

  Måndag 12 juni direktsänds landstingsfullmäktiges sammanträde i Kristinehallen, Falun från 9.30. Även tisdag 13 juni.

 • Krisövning med blåljusverksamheterna

  I fokus står allvarliga händelser som sker sällan – som större olyckor, omfattande bränder och terroraktioner. Situationer där flera olika aktörer måste samarbeta. Det handlar om vem som gör vad när, hur kommunikationen ska fungera och h...

 • Öppet hus på Dala ABC

  Den andra juni är det World eating disorder action day, internationella ätstörningsdagen, dagen uppmärksammas i Dalarna med öppet hus på Dala ABC.

 • Ny gemensam telefonkö gör väntetiden kortare när du ringer 1177

  Den 1 juni börjar 1177 Vårdguiden på telefon i Dalarna med gemensam telefonkö tillsammans med nio andra landsting/regioner för ännu bättre tillgänglighet. Testkörningar visar att detta samarbete kortar väntetiden i telefon till 10-20...

 • Sök kulturstipendium!

  Satsar du på ett liv med dans, film, poesi eller annat konstnärligt uttryck? Är du redan yrkesverksam? Arrangerar du kulturevenemang, eller bidrar till folkbildningen på annat sätt? Har du och/eller din verksamhet koppling till Dalarna?

 • Helikoptersatsningen i mål

  I och med invigningen av helikopterplattan i Mora den 8 maj är projektet med två helikopterplattor, i direkt anslutning till akutsjukhusen i Falun och Mora, i mål. Dalarna ligger långt framme när det gäller att kunna ta om hand svårt sju...

 • Landstinget Dalarna erbjuder vaccination mot Rotavirus

  Barnhälsovården i Landstinget Dalarna erbjuder från och med maj 2017 kostnadsfri vaccination mot rotavirusinfektion till alla barn födda från och med 2017-05-01.

 • Vårdcentralen i Jakobsgårdarna nominerade till "Guldskalpellen"

  Det är tidskriften Dagens Medicin som årligen delar ut priset "Guldskalpellen". Priset delas ut till årets förnyare inom svensk sjukvård och vinnaren 2017 utses den 11 maj.

 • Utvecklande arbete med bedömningar via telefon

  Idag arbetar ett tjugotal personer som telefonsjuksköterskor på 1177 Vårdguiden på telefon i Dalarna, på plats i Borlänge. Det dagliga arbetet innebär att ge rådgivning till personer som bor eller befinner sig i Dalarna via telefon.

 • Anette Groth, Falu lasarett, tilldelas Posterpris 2017

  Posterpris 2017 tilldelas diabetessjuksköterska Anette Groth, Diabetes-endokrinmottagningen Falu lasarett, och professor Karin Wikblad, Uppsala universitet.