Akademisk vårdcentral i Gagnef

Publicerad 25 juni 2013

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Det finns ett ökat behov av forskning i primärvården. Nu är det dags för Dalarnas första akademiska vårdcentral. Det är Gagnefs vårdcentral som har fått uppdraget som sträcker sig över tre år.

Ulf Börjesson är verksamhetschef på Gagnefs vårdcentral och det var han som tog initiativet till att skapa en akademisk vårdcentral. Efter två års förberedelser är det i sommar äntligen dags att starta verksamheten.

– Det är mycket inspirerande att en akademisk vårdcentral i Dalarna kan förläggas just hit till Gagnef, konstaterar Ulf Börjesson. Vi har alltid varit positiva till primärvårdsforskning eftersom kontakter med forskarvärlden ger bättre kvalitet på vården.

– Det har också gjort att vi har kunnat rekrytera kompetent personal med intresse för forskning. I dagsläget har vi fyra aktiva forskare och vi vill gärna ha fler. Dalarna är tidigt ute med att starta en akademisk vårdcentral och vi kommer att dela med oss av våra erfarenheter till andra inom primärvården, både inom länet och ute i landet.

– Det är svårt att rekrytera läkare till primärvården idag och därför är det viktigt för landstingen att kunna erbjuda allmänläkarna möjligheter till forskning och utveckling. Primärvårdsforskning är ett eftersatt område, det behövs mer forskning "ute på golvet".

Forskning på verkligheten

Karin Lisspers och Björn Ställberg är de ledande forskarna inom primärvården när det gäller området astma/KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom). De är inom projektet utsedda till adjungerade lektorer på 20 procent vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet.

– Forskning måste också bedrivas inom primärvården och inte bara på universitetsklinikerna, säger Karin Lisspers. Inom primärvården har vi breda forskningsgrupper, vi möter patienter ur hela spektrat och vi kan bedriva en patientnära forskning. Vi möter farbror Sture och tant Anna med hela deras livssituation och sjukdomsbild och kan anpassa både forskning och behandling efter individen. Vi forskar på verkligheten, universitetsklinikerna forskar på begränsade grupper med specifika besvär.

Läs mer om satsningen i Inblicks artikel