Äldre patienter utsatta för bedrägeriförsök

Publicerad 3 mars 2016

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Flera äldre patienter har utsatts för bedrägeriförsök via telefon de senaste dagarna. Landstinget ser allvarligt på händelserna och uppmanar patienter som drabbas att polisanmäla.

I det första fallet kontaktades Vårdcentral Mora av patienten under onsdagen den 2 mars. Denne berättade då att hon blivit kontaktad av en man som uppgav sig vara överläkare på medicinkliniken på Mora lasarett. Patienten hade en kommande bokad tid med en sköterska som mannen sade sig känna till. Han har vidare sagt till patienten att det kommit en ny revolutionerande blodtrycksmedicin som hon bör få. Patienten uppmanas sätta in 28 000 kronor på ett bankkonto och blir lovad att sköterskan ska lämna ut medicinen vid besöket. Patienten kommer därefter att få tillbaka pengarna från Försäkringskassan.

Under torsdagen fick landstinget kännedom om ytterligare två fall med liknande tillvägagångssätt. Ett rör en äldre patient knuten till Vårdcentral Mora och det andra en äldre patient knuten till Vårdcentral Hedemora.

Landstinget Dalarna ser mycket allvarligt på att äldre utsätts för försök till bedrägeri och att bedragaren utger sig för att företräda landstinget. Den information mannen ger under samtalen är inte förenlig med landstingets tillvägagångssätt för utskrivning av mediciner.

Landstinget Dalarna utreder nu händelserna internt. Landstinget har kontrollerat åtkomsten till de drabbade patienternas journaler och har i dagsläget ingen misstanke om dataintrång.

Landstinget vill uppmana patienter som utsätts för denna typ av samtal att vända sig till polisen och polisanmäla.