Alla har rätt till nätet – om digitalt utanförskap

Publicerad 3 juli 2017

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Kerstin Gatu från Mora Folkhögskola presenterar utbildningen ”Anpassad IT – vägen till digital delaktighet” under Almedalsveckan. Mora Folkhögskola har genomfört kursen med tolv deltagare där flera varken kan läsa eller skriva men nu har lärt sig använda datorer.

Under seminariet i Almedalen kommer Kerstin Gatu, projektledare att berätta om vad en folkhögskolekurs kan betyda för en grupp som både står utanför det digitala samhället och det livslånga lärandet. Kursen vänder sig till personer med måttlig utvecklingsstörning och bland dem är det många som inte kan eller får använda dator och internet.

– För många deltagare blev kursen en häpnadsväckande personlig utveckling och för deras omgivning en resa från oro och invändningar till entusiasm och övertygelse om datorns självklara plats i vardagen för personer med intellektuell funktionsnedsättning, berättar Kerstin Gatu.

Seminariet hålls den 5 juli och arrangör är FUB, en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv.