Anette Groth, Falu lasarett, tilldelas Posterpris 2017

Publicerad 4 maj 2017

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Posterpris 2017 tilldelas diabetessjuksköterska Anette Groth, Diabetes-endokrinmottagningen Falu lasarett, och professor Karin Wikblad, Uppsala universitet.

Priset får hon för sitt arbete "Effekt och upplevelse av Flash Glucose Monitoring hos patienter med typ 1-diabetes". Hon delar priset med sin handledare professor Karin Wikblad, Uppsala universitet.

Anette Groth med blommor i famnen.

Priset, som är på 20 000 kronor, delades ut vid en ceremoni av SFSD, Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård, i samband med Diabetesforum i Stockholm.

SFSD:s prismotivering lyder:
Upplevelser, uppskattat, uppmuntra.

Vid frågor kontakta:
Anette Groth: 070-561 47 02
Lena Bergling, pressansvarig SFSD: 070- 2345 158