Anna Svärd disputerar om outforskade antikroppars effekt vid reumatism

Publicerad 13 maj 2014

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

I sin forskning om ledgångsreumatism försöker Anna Svärd ta reda på vad som orsakar sjukdomen och hur man kan upptäcka den på ett tidigare stadium. På torsdag disputerar hon i ämnet.

-Det ska bli kul. Jag har jobbat med det här så länge nu, så det ska bli intressant att möta personer som läst in sig på ämnet och få försvara och diskutera mina fynd, säger hon om disputationen.

Anna Svärd.I sin doktorsavhandling undersöker Anna Svärd, till vardags överläkare på reumatologkliniken i Falun, en tidigare i stort sett outforskad variant av antikroppar med namnet IgA anti-CCP. Syftet har varit att titta på dessa antikroppar i blod och saliv för att se om man med hjälp av dem på ett tidigt stadium kan upptäcka ledgångsreumatism och även förutspå hur allvarligt sjukdomsförloppet kommer att bli. Syftet har även varit att komma närmare förklaringen till varför ledgångsreumatism uppstår över huvud taget.

-Närmare en procent av befolkningen har ledgångsreumatism, och främst drabbar det kvinnor. Man vet inte varför det uppstår och det finns idag inget botemedel utan endast mediciner som bromsar upp sjukdomsförloppet, säger Anna Svärd.

Studierna i avhandlingen visar att de patienter som har IgA anti-CCP i blodet har en något allvarligare sjukdom än övriga. Ett annat fynd är att de patienter med ledgångsreumatism som har dessa antikroppar i blodet, i stor utsträckning är rökare. Kopplingen mellan IgA anti-CCP och kroniskt irriterade luftvägar genom rökning talar för att rökning kan ha betydelse vid utvecklingen av ledgångsreumatism.

Patienter som hade dessa antikroppar i saliv uppvisar dock en lindrigare sjukdomsbild. Detta talar för att IgA anti-CCP i saliv har en dämpande effekt på immunsystemet.

-Det här är spännande resultat som jag vill titta vidare på. Målet är att kunna förhindra sjukdomen innan den bryter ut, säger Anna Svärd.

Disputationen sker den 15 maj vid Linköpings universitet.