Avesta lasarett - Sveriges femte bästa mindre sjukhus

Publicerad 23 mars 2016

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

I tidningen Dagens Medicins senaste jämförelse mellan sjukhus i Sverige hamnar Avesta lasarett på femte plats vad gäller Bästa mindre sjukhus 2015. Man är bland annat ett av de bästa sjukhusen i landet vad gäller andel patienter med positivt intryck av öppenvården.

- Det är kul att vi hamnar på en bra placering och vi jobbar vidare för att förbättra oss ännu mer. Vi vill vara bäst, säger Marie-Louise Albertsson, verksamhetschef Avesta lasarett.

Förutom att patienterna har ett positivt intryck av öppenvården visar undersökningen också att Avesta lasarett är bäst i landet vad gäller klass på andel patienter som vårdas på strokeenhet och andel patienter med typ 1-diabetes som genomgått ögonbottenundersökning inom två år. Även tillgängligheten på akutmottagningen är bland de bästa i landet.

Dagens Medicin utser Sveriges bästa sjukhus i tre grupper: Universitetssjukhus, Mellanstora sjukhus med dygnsöppen akut och förlossning och Mindre sjukhus med dygnsöppen akut. Jämförelsen bygger på tusentals uppgifter inom olika områden som man hämtar från SKL (Sveriges Kommuner och Landsting), till exempel Öppna jämförelser och Nationella kvalitetsregister.

Mer information om jämförelsen och Avesta lasarett:
http://www.dagensmedicin.se/basta-sjukhusets-databas/sjukhus/avesta-lasarett/