Avgiftsfri öppenvård för personer från 85 års ålder införs 2017

Publicerad 25 januari 2016

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Den 1 januari 2017 blir all öppenvård som ingår i det nationella högkostnadsskyddet avgiftsfri för personer från 85 års ålder. Detta är ett beslut taget av regeringen.

Frågan om avgiftsfri öppenvård för personer från 85 års ålder ligger i regeringens höstbudget och är beslutat, men kommer först i statsbidraget för 2017. Det kommer då att avse all öppenvård som ingår i det nationella högkostnadsskyddet. För satsningen avsätts i budgeten 200 miljoner kronor per år för att kompensera landstingen.

Några landsting (Landstinget i Kalmar län, Region Örebro län, Stockholms läns landsting, Landstinget Västmanland och Norrbottens läns landsting) har gått före och redan fattat egna beslut om avgiftsfrihet, men i Landstinget Dalarna införs detta 1 januari 2017.

Vissa oklarheter har rått i denna fråga efter en debattartikel i media. Texten har av flera läsare tolkats som att detta skulle gälla redan nu, men det är alltså först den 1 januari 2017 som detta införs i Dalarna.

Läs mer om beslutet här