Barnkonventionen fyller 25 år

Publicerad 19 november 2014

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Två flikor som cyklar och leker.

Den 20 november fyller barnkonventionen 25 år. Det uppmärksammas bland annat genom att Landstinget Dalarna informerar om aktiviteter för barns rättigheter i entrén på Falu lasarett.

Landstinget Dalarna arbetar för att utveckla barnens perspektiv med stöd av FN:s barnkonvention. Det innebär till exempel att barn ska ges information, vara delaktiga och ha inflytande.
- Vi arbetar dagligen för att stärka barnens rättigheter i våra olika verksamheter. Det viktigaste arbetet vi gör är att utbilda medarbetare internt så att de känner till barnkonventionen och vet hur de ska tillämpa den i sitt arbete med barn och unga, säger Gunilla Apell, samordnare för barnkonventionen Landstinget Dalarna.

På barnkonventionens 25-års dag den 20 november kommer Landstinget Dalarna att informera om aktiviteter för barns rättigheter i entrén på Falu lasarett mellan klockan 11.00-14.00. Klockan 12.00 är det också invigning av det nya "Familjerum lek och vila" på Falu lasarett.
- Familjerummet är till för patienter som är inlagda på lasarettet och har minderåriga barn. Rummet erbjuder en möjlighet att gå ifrån vårdavdelningen en stund till ett barnvänligt rum för lek, samtal och vila, säger Gunilla.

Mer information om barns och föräldrars rättigheter i vården kan du få på 1177.se.
Barn och föräldrars rättigheter

Om barnkonventionen

Barnkonventionen ligger till grund för barnens rätt i samhället och gäller alla barn och ungdomar upp till 18 år. Den består av 54 artiklar som beskriver barnens rätt att växa upp som fria, friska och självständiga individer.

Här kan du få mer information om barnkonventionen.