Bedrägeriförsök gällande att delta i läkemedelsstudie

Publicerad 9 december 2016

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Flera patienter har utsatts för bedrägeriförsök via telefon, både i Dalarna och i övriga landet. Bedrägerierna går ut på att försöka lura patienter att betala stora belopp för läkemedel. Landstinget ser allvarligt på händelserna och uppmanar patienter som drabbas att polisanmäla.

Nu har Landstinget Dalarna återigen uppmärksammat bedrägeriförsök. En person som uppger sig vara forskare från Karolinska har ringt upp en patient med erbjudande om att delta i en läkemedelsstudie, som då förutsätter att patienten förskottsbetalar läkemedlen.

Landstinget Dalarna ser allvarligt på att patienter utsätts för försök till bedrägeri och att bedragaren utger sig för att representera sjukvården. Vi vill uppmana patienter som utsätts för denna typ av samtal att vända sig till polisen och göra en anmälan.

Även tidigare i år var patienter vid Landstinget Dalarna föremål för bedrägeriförsök, se tidigare nyheter i länkar nedan.

Äldre patienter utsatta för bedrägeriförsök
Patienter utsatta för bedrägeriförsök