Parkeringsändringar för besökare vid Falu lasarett

Publicerad 15 juni 2016

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Från och med den 16 juni 2016 stängs parkeringshuset av för besökare till Falu lasarett. Besökare hänvisas istället till parkeringen vid gamla patienthotellet Ängsklockan.

Omdisponeringen av besöksparkeringar beror på byggnationen av en helikopterplatta på P-husets tak. P-huset kommer endast att vara öppet för landstingets personal under den tidsperiod som byggnationen av helikopterplatta pågår, vilket beräknas vara klart vid årsskiftet.

Karta över parkeringar vid Falu lasarett