Bra att veta vid värmebölja

Publicerad 7 juli 2016

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Värme och sol kan vara härligt, men också jobbigt för speciellt utsatta grupper. Här finns tips och information om vad man bör tänka på vid extrem värme.

Värmeböljor kan leda till hälsoproblem och ökat antal dödsfall, speciellt hos den äldre befolkningen. Med ett förändrat klimat får vi räkna med både en stigande medeltemperatur och att extrema väderförhållanden som värmeböljor, kan blir vanligare. Då vi i Sverige inte är så vana vid höga temperaturer ses negativa hälsoeffekter vid betydligt lägre temperaturer än i till exempel Sydeuropa.

Extrem värme kan vara farligt för alla, men äldre (över 65 år) och kroniskt sjuka personer utgör speciellt sårbara grupper. Äldre personer är känsligare än yngre, eftersom de har en sämre temperaturreglering och nedsatt förmåga att känna törst.

Information vid värmebölja - råd till äldre och deras anhöriga (pdf)

Information om värmeslag på 1177 Vårdguiden