Cellprov blir avgiftsfritt vid årsskiftet

Publicerad 21 september 2017

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Den gynekologiska cellprovskontrollen blir avgiftsfri från 2018 enligt ett regeringsbeslut. Syftet är att alla kvinnor oavsett ekonomiska förutsättningar ska ha möjlighet att lämna cellprov.

Fler kvinnor än vanligt har drabbats av livmoderhalscancer i Dalarna de senaste åren. Från att 10-15 kvinnor per år insjuknat nådde antalet fall över 20 under 2016 och har redan nått den nivån för 2017.

– Det är oroväckande att antalet fall av livmoderhalscancer ökar i Dalarna, säger Sara Hogmark, Mödrahälsovårdsöverläkare.

– Vi ser att i Dalarna jämfört med övriga landet är det relativt få av de kvinnor som kallas till sitt första gynekologiska cellprov, som verkligen lämnar ett prov. Om fler kvinnor lämnar cellprov kan förstadier till cancer upptäckas och behandlas innan det utvecklas till något elakartat. Möjligen kan den nuvarande avgiften på 150 kr vara ett hinder för några av dessa kvinnor.

Samtidigt är det fler skolflickor i Dalarna än på något annat håll i landet som inte tar del av det förebyggande vaccinet mot HPV (humant papillomvirus), som ligger bakom livmoderhalscancer.

– Jag skulle önska att fler kvinnor i Dalarna nås av det förebyggande vaccinet, säger Sara Hogmark. Livmoderhalscancer är en allvarlig sjukdom som drabbar ungefär 450 kvinnor per år i Sverige. Ofta är det relativt unga kvinnor som insjuknar. Vaccinering innebär en möjlighet att skydda sig mot den här cancerformen. Vaccinet är oerhört väl studerat och har givits till många miljoner kvinnor över hela världen. Det anses vara mycket säkert.

Kvinnor mellan 18 och 26 år kan i Dalarna vända sig till en vårdcentral för avgiftsfri HPV-vaccinering, ett erbjudande som infördes förra hösten.

– Vaccinet är mindre effektivt för kvinnor som väntar med att vaccinera sig till efter sexualdebut, men det ger fortfarande ett visst skydd. Erbjudandet kan förhoppningsvis bidra till att några av dem som av något skäl inte vaccinerat sig tidigare, kan göra det.