Dags att söka projektstöd

Publicerad 22 augusti 2016

Stäng

Kontakt

Theresia Holmstedt Jensen

Projektstrateg

Besöksadress: Myntgatan 2 Falun Box 712, 791 43 Falun 070-539 74 17 theresia.jensen@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Projektstödet kan sökas av kulturföreningar, studieförbund och ideella, idéburna organisationer. Höstens utlysning av medel till utvecklingsprojekt sker under perioden mån 22 augusti – mån 19 sep 2016. Beslut tas i Kultur och bildningsnämnden 25 oktober 2016.

Projektstödet ska bidra till att öka samverkan mellan Landstinget Dalarnas verksamheter, föreningsliv och kulturskapare och syfta till att uppfylla Dalarnas regionala Kultur- och Bildningsplan.

Dalarnas regionala kultur- och bildningsplan

Till vad kan man söka?

Projekten ska ha betydelse för hela länet och bidra till någon eller några av följande punkter:

  1. Stärka barns och ungas delaktighet
  2. Ett jämställt och demokratiskt samhälle Alla ska ha lika rättigheter och möjligheter att ta del av kultur oavsett kön, etnisk och social tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder eller funktionsnedsättning
  3. Kulturen i Dalarna utvecklas. Projektet stärker konstgenrer som dans, teater, musik, bildkonst, film, litteratur etc
  4. Folkbildningen i Dalarna utvecklas
  5. Utveckla mötesplatser för kultur och folkbildning; fysiska eller digitala.
  6. Bidra till samverkan; mellan folkbildningen, föreningslivet, yrkesverksamma konst/kulturskapare. Kommuner, landstingets kultur- och bildningsverksamheter, mellan konstgenrer etc
  7. Förnyelse och utveckling av kulturarvet

Utvecklingsprojekt betyder att man provar något nytt, utanför ordinarie verksamhet.

Läs mer och ansök här