Dalarna har beviljats mer EU-medel för bredbandsutbyggnad

Publicerad 11 juli 2018

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Tillväxtverket beviljar Landstinget Dalarna stöd ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden till projektet Fiberutbyggnad i Dalarna omgång 3 2018-2020.

Landstinget är projektägare av Fiberutbyggnad i Dalarna omgång 3 2018-2020. Projektet har nu beviljats 13,8 miljoner kronor av Tillväxtverket ur EU-pengarna i regionalfonden.

Utöver dessa medel tillförs projektet ytterligare 13,8 miljoner kronor från medfinansiering: där länets kommuner står för huvuddelen och resterande är statliga medel. De statliga medlen disponerar länets regionalt utvecklingsansvariga som för närvarande är Region Dalarna men från och med 1 januari 2019 kommer att vara den nya regionen.

Pengarna kommer att finansiera utbyggnad av fiber till områden som saknar fiber och där de ekonomiska utmaningarna för utbyggnad är stora.

 

Landstinget Dalarna tog 1 juli över redan pågående projekt i fiberutbyggnad

Som en del av regionbildningen tog Landstinget Dalarna över ansvaret från Länsstyrelsen i Dalarna för redan pågående utbyggnadsprojekt med regionalfondspengar den 1 juli 2018. I och med detta flyttas också de två medarbetare som arbetar med i projektet på kansliet Digitala Dalarna på Länsstyrelsen i Dalarna över till Landstinget. Anställningarna finansieras av projektmedlen.

Från och med 1 januari 2019 flyttas det regionala utvecklingsansvaret då Landstinget Dalarna förenas med Region Dalarna och bildar tillsammans en ny regionorganisation. Till den nya organisationen överförs även vissa delar av Länsstyrelsen i Da­larnas verksamhet inom regional utveckling. Därmed samlas alla frågor som riksdagen hänfört till det regionala utvecklingsansvaret i samma organisation.

 

Projekt Fiberutbyggnad i Dalarna omgång 3 2018-2020

Det är det fjärde sedan 2015 (ERUF 1, ERUF 1.5, ERUF 2 och nu ERUF 3). Det är en direkt fortsättning på arbetet med att göra Dalarna till en modern och attraktiv miljö att verka i för bland annat små- och mellanstora företag. Detta beräknas bli det näst sista av fem utbyggnadsprojekt.

Arbetet i projektet bygger på två grundpelare:
Del 1 - Samordnad utbyggnadsplanering
Kansliet Digitala Dalarna kartlägger tillsammans med kommunerna vilka områden som behöver fibrerutbyggnad och hur detta kan ske.

Del 2 - Sammanhängande upplägg för finansiering av både fiber fram till områdena såväl som fiber inom området (områdesnät)
I praktiken handlar det om att ERUF-medlen används för att medfinansiera den ortssammanbindande fibern fram till området medan Landsbygdsprogrammet i sin tur bidrar med finansiering av själva områdesnätet där detta behövs. På detta sätt samverkar och stärker ERUF och Landsbygdsprogrammet varandra.