Flest väntar på njurar i Dalarna

Publicerad 7 oktober 2014

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Har du tagit ställning? 6-12 oktober är det Donationsveckan och på Falu lasarett uppmärksammas detta genom aktiviteter i entrén.

Syftet med Donationsveckan är att sprida information om donation av organ och vävnader och om vikten av att ta ställning. Det är också viktigt att de som tagit ställning gör sin vilja känd.

På Falu lasarett uppmärksammas dessa frågor under vecka 41 genom att donationsansvarig sjuksköterska delar ut informationsmaterial och donationskort i lasarettets huvudentré. Lördagen den 11 oktober finns donationsansvarig sjuksköterska i IKEA:s entré i Borlänge tillsammans med representanter för Njurförbundet och Hjärt- och Lungsjukas förening.

-Att ta ställning för eller emot organdonation är viktigt eftersom det underlättar för de närstående så att de slipper fatta beslutet åt dig. Genom att säga ja till organdonation kan du hjälpa upp till åtta svårt sjuka människor till ett fortsatt liv efter din död, säger Maria Ruth, donationsansvarig sjuksköterska på Falu lasarett.

I Dalarna väntar ett 30-tal personer på organ. Främst handlar det om njurar. Väntetiden för att få ett nytt organ är varierande, men det är inte ovanligt att det kan ta två till tre år.

-Under det senaste året har 10 patienter från Dalarna transplanterats på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Främst har det handlat om njurar, men även bukspottkörtlar och ö-celler, säger Maria Ruth.

Åtta av tio svenskar säger sig vara positiva till organ- och vävnadsdonation, men endast hälften har gjort sin vilja känd genom att informera sina närstående, anmäla sig till donationsregistret eller fylla i ett donationskort.