De flesta är positiva till rökstopp inför operation

Publicerad 8 april 2013

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

En stor majoritet, 92 procent, av befolkningen tycker att vården ska kräva rökuppehåll inför vissa operationer, för att minska risken för komplikationer.

Det framgår i den årliga nationella befolkningsundersökningen Vårdbarometern, som uppmärksammar medborgarperspektivet i frågor kopplade till hälso- och sjukvården. Drygt 40 000 personer i samtliga landsting och regioner har intervjuats per telefon.

Undersökningen visar att hälsa och livsstil är viktiga frågor för majoriteten av befolkningen.  Hela 79 procent är positiva till att läkare eller annan personal diskuterar levnadsvanor, som till exempel rökning, alkohol, kost och motion, vid besöket. Men resultatet skiljer sig över landet, från 82 procent i Västernorrland till 70 procent i Norrbotten.

Om motion och bättre kostvanor ger lika bra, eller till och med bättre effekt, än läkemedelsbehandling tycker hela 84 procent att hälso- och sjukvården ska stödja dem att ändra sina levnadsvanor istället för att skriva ut läkemedel. Skillnaderna mellan landstingen för den här frågan, är små.

Läs mer och ta del av resultaten på www.vardbarometern.se